Vahvistu verkossa

Vahvistu verkossa


Hankkeessa kehitetään, mallinnetaan ja pilotoidaan aikuisten perustaitoja (luku-, kirjoitus-, matemaattisia- ja tvt-taitoja) tukevia ja osaamista vahvistavia menetelmiä, ratkaisuja ja malleja. Näiden kokonaisuuksien sisällöissä otetaan huomioon oppimista tukevat ja motivoivat oppimismetodit, erilaiset ohjausmenetelmät sekä erityisesti oppimisen autenttisuus ja kontekstuaalisuus. Pääkoordinaattori on Gradia, hankkeen projektikoordinaattori on Minna Kuutti. Yhteyshenkilö opistolla Anne Rongas (etunimi.sukunimi@otavanopisto.fi).

Hankkeen toteutusaika: 19.3.2017 - 31.12.2020

Hankkeen lyhyt kiteytys: Aikuisten perustaitojen tukeminen verkkoteknologioita hyödyntäen. Perustaitoihin kuuluvat lukemisen, kirjoittamisen ja matemaattisten taitojen lisäksi tietotekniset taidot.

Tavoitteet: Hankkeessa kehitetään, mallinnetaan ja pilotoidaan aikuisten perustaitoja tukevia ja osaamista vahvistamista. Valmentavien kokonaisuuksien sisällöissä otetaan huomioon oppimista tukevat ja motivoivat oppimismetodit, erilaiset ohjausmenetelmät sekä erityisesti oppimisen autenttisuus ja kontekstuaalisuus. Vahvistamalla aikuisopiskelijoiden perustaitoja ja innostamalla oppimaan erilaisin digipedagogisin menetelmin tavoitellaan samalla toisen asteen tutkinnon hankkimisen edellytyksiä sekä tulevaisuuden työtehtäviin kuuluvien osaamisten vahvistamista. Tavoitteena on tukea eri tavoin myös opettajia ja ohjaajia aikuisten perustaitojen vahvistamisessa.

Hankkeen päätoteuttaja: Gradia Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

Osatoteuttajat/yhteistyötahot: Otavan Opisti, Poke (Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto) ja SASKY koulutuskuntayhtymä 

Otavan Opiston yhteyshenkilö ja –tiedot: Anne Rongas (etunimi.sukunimi@otavanopisto.fi)

Rahoittaja: ESR, Taito-ohjelma

Linkki: http://blogit.jao.fi/vahvistuverkossa