Työnantajalle

Työnantajalle

Näille sivuille kokoamme tietoa erityisesti yrityksille, jotka työllistävät tai suunnittelevat työllistävänsä Etelä-Savossa asuvia

Ulkomaalaisen työntekijän palkkaaminen ei suuresti eroa suomalaisen palkkaamisesta. Samat lait ja työehtosopimukset koskevat työnantajaa myös ulkomaalaista palkatessa.

  • Olennainen lähtökohta on työntekijän oleskelulupa, joka määräytyy kansalaisuuden mukaan: EU- ja ETA-maiden kansalaiset voivat työskennellä Suomessa ilman työntekijän oleskelulupaa. Muiden maiden kansalaiset tarvitsevat työntekijän oleskeluluvan, joka haetaan Maahanmuuttovirastosta

Miksi?

  • Ulkomaalainen työntekijä saattaa vastata yrityksen kehittämistarpeeseen, kansainvälistymisen haasteisiin tai tuotantotyöntekijöiden tarpeeseen.
  • KATE-hankkeen kautta on mahdollista löytää nopeammin ja yksilöidymmin yritykselle sopivaa työvoimaa.

Mitä?

  • Työnantaja saa tietoa ulkomaalaisen työntekijän palkkaamiseen liittyvistä asioista mukaan lukien mahdollisista TE-palvelujen työnantajan työllistämistuista.
  • Yritysasiakkaille työvalmentaja järjestää tarvittaessa kulttuuri-infoa ja palavereja uuden työntekijän työhön sopeutumisen takaamiseksi.
  • Jokaisella ulkomaalaisella työntekijällä on henkilökohtainen työnohjaaja, jonka rooliin kuuluu myös yrityskäynti ennen työn alkamista ja tarvittaessa sen alkuvaiheessa.

Linkkejä työnantajalle:
 

Työnantajan velvollisuudet
https://migri.fi/tyonantajan-velvollisuudet

Työnantajan rooli lupaprosessissa
https://migri.fi/tyonantajan-rooli-lupaprosessissa

Työnantajalla on varmistusvelvollisuus
https://migri.fi/tyonantajalla-on-varmistusvelvollisuus

Suomen Palkanlaskenta Oy

https://www.palkkaus.fi/cms/article/ulkomaalaisen_tyontekijan_palkkaaminen

Työsuojeluhallinto

https://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/ulkomainen-tyontekija

Maahanmuuttovirasto

Työnantajaohjeita erityisesti EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulleita heinkilöitä palkkatessa

https://migri.fi/tyonantajalle

Suomi.fi (Väestörekisterikeskus)

Ulkomaalaisen työntekijän työsuhdeasiat

https://www.suomi.fi/yritykselle/tyonantajuus/tyontekijan-palkkaaminen/opas/tyontekija-ulkomailta/ulkomaalaisen-tyontekijan-tyosuhdeasiat