TUUVE

Tuettua verkko-oppimista erityistilanteissa - TUUVE

Hankkeen nimi: Tuettua verkko-oppimista erityistilanteissa - TUUVE

Hankkeen toteutusaika: 1.1.2017-31.12.2019

Hankkeen lyhyt kiteytys: Verkko - tai etäopiskelumahdollisuuksia tarvitsevalle oppilaalle räätälöidään hänen tarpeisiinsa soveltuva opiskelukokonaisuus, joka kirjataan henkilökohtaiseen oppimissuunnitelmaan. Oppilaat säilyvät lähikoulujensa oppilaina ja opiskelussa noudatetaan oman koulun opetussuunnitelmaa. Koulujen henkilöstölle luodaan koulutuspolku, jonka avulla opettajia perehdytetään verkko-opetusmenetelmien ja - oppimisympäristöjen hyödyntämiseen omassa työssään.

Tavoitteet: Tavoitteena on luoda sekä alueellisesti että kansallisesti palveleva sulautuvan opetuksen pedagoginen malli sellaisille perusopetusikäisille lapsille ja nuorille, joiden opiskelu lähikoulussa ei onnistu.

Hankkeen päätoteuttaja: Maskun kunta

Osatoteuttajat/yhteistyötahot: Valteri koulu Mikael, Otavan Opisto sekä yhteistyökunnat

Otavan Opiston yhteyshenkilö ja -tiedot: Annukka Manninen annukka.manninen@otavanopisto.fi 044 7945108

Rahoittaja: OKM