Tunnetko naapurisi

Tunnetko naapurisi


Hankkeen nimi: Tunnetko naapurisi

Hankkeen toteutusaika: 2017-2019(2020)

Hankkeen lyhyt kiteytys: Tunnetko naapurisi on tutkijoiden, pedagogien ja mediatuottajien innovatiivinen hanke, jossa käytetään imitaatiopelejä a) naapuruussuhteiden tutkimiseen ja b) kehittämiseen yhteisöllisen oppimisen keinoin sekä c) tiedonvälitykseen digitaalisille massamedia-alustoille kehitettävän (ohjelma)formaatin avulla.

Tavoitteet:

  • Tutkitaan ja kehitetään imitaatiopeliä sosiaalisia ryhmiä koskevan tiedontuotannon välineenä kohteenaan naapuruussuhteet
  • Luodaan uusia pedagogisia välineitä tukemaan vuorovaikutustaitoja naapurien kohtaamisen tukemiseksi
  • Tutkitaan tieteen yleistajuistamisen mahdollisuuksia osallistua massamedian avulla naapuruussuhteiden ennakkoluulojen purkamiseen 
  • Tuotetaan myönteistä asenneilmastoa osallistamalla, lähentämällä ja inhimillistämällä naapurustoja


Hankkeen päätoteuttaja: konsortiohanke, hankkeen johtaja prof. Ilkka Arminen, Helsingin yliopisto / Sosiologian laitos 

Osatoteuttajat/yhteistyötahot: Helsingin yliopisto, mediatuottajat, Otavan Opisto

Otavan Opiston yhteyshenkilö ja –tiedot: pelipedagogi Heikki Koponen (044 794 5307) ja kehittämispäällikkö Tiina Airaksinen (050 311 7258) (etunimi.sukunimi@otavanopisto.fi)

Rahoittaja: Koneen säätiö #rohkeatekijä

Hankkeen blogi: https://blogs.helsinki.fi/tunnetkonaapurisi/