Tulevaisuuden tutkimus

Tulevaisuuden tutkimus

Otavan Opistolla on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus tulevaisuuden tutkimuksen menetelmätyöstä, kuten Oppimisen tulevaisuusbarometrityö, joka on keskeinen jäsentäjä nyt käynnissä olevassa yleissivistävän koulutuksen opetussuunnitelmatyössä.

Tällä hetkellä Otavan Opisto panostaa sekä koneälyn että robotiikan mahdollisuuksiin oppimisen ja opettamisen tukena. Valmisteilla oleva Ihminen Plus -teknologiabarometri peilailee kaukotulevaisuutta aina vuoteen 2075 saakka. Tavoitteena on seurata vuosi vuodelta kehittyvää ihmisen ja teknologian suhdetta sekä muuttaa sen yhteiskunnallisia vaikutuksia. 

Tällä hetkellä Otavan Opisto käyttää tulevaisuusskenaarioissa kehittämäänsä eDelfoi-verkkotyökalua yhdessä Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kanssa. eDelfoilla on aktiivinen kehittäjäyhteisö, joka kokoontuu kuukausittain Helsingissä ja internetissä. Lisäksi Otavan Opisto ylläpitää Ennakointi-ryhmää Facebookissa.

Otavan Opisto julkaisi myös vuonna 2014 tulevaisuuskatsauksen Pedagogiset toimintakulttuurit muutoksessa – Sosiaalinen media ja yleissivistävä opetus Suomessa vuonna 2023.

Lisätietoja:

Kari A. Hintikka
futuristi
+358 400 912 979
kari.hintikka (a) otavanopisto.fi