Tšetanes naal - koulutuspoluilla

Tšetanes naal - koulutuspoluilla
 

Hankkeen nimi: Tšetanes naal - koulutuspoluilla

Hankkeen toteutusaika: 1.4.2016 - 31.12.2018

Hankkeen lyhyt kiteytys: Hanke on valtakunnallinen hanke, jolla tavoitellaan romanien yhdenvertaisuuden, osallisuuden ja hyvinvoinnin lisääntymistä. Erityistavoitteena on siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen.

Tavoitteet:Hankkeen tarkoituksena on, että romanien koulutustaso ja sen myötä työllistymismahdollisuudet paranevat. Hankkeen toisena keskeisenä tavoitealueena on lisätä oppilaitosten henkilökunnan, ohjaushenkilöstön, kuntien toimijoiden, viranomaisten ja päättäjien osaamista romanikulttuuriin ja romaneiden koulutukseen liittyvissä asioissa. Tätä kautta yhdenvertaisuus ja eri toimijoiden yhteistyö ja osaaminen romanien koulutukseen liittyvissä asioissa parantuvat.

Hankkeen päätoteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy

Osatoteuttajat/yhteistyötahot: Suomen Romanifoorumi ry, Helsingin, Tampereen ja Salon kaupungit, Helsingin Diakoniaopisto, Seurakuntaopisto, Otavan Opisto ja HDL Vamos. Hanke toteutetaan yhteistyössä Nevo tiija - uusi aika (ESR toimintalinja 5, Sosiaali- ja terveysministeriö) –hankkeen kanssa.

Otavan Opiston yhteyshenkilö ja –tiedot: Tuija Salminen, tuija.salminen(at)otavanopisto.fi, puh. 044 - 794 3544

Rahoittaja: ESR, toimintalinja 4, Sosiaali-ja terveysministeriö. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Linkki: https://peda.net/diak/romanien-osallisuus