Teknillisiin opintoihin valmentava koulutus

Teknillisiin opintoihin valmentavalla linjalla kerrataan ja opiskellaan syventävästi lukion matematiikan ja fysiikan sisältöjä ja tieteellisen tekstin kirjoittamista sekä harjoitellaan teknisen alan korkeakoulujen pääsykoetilanteita. Linja sopii erityisen hyvin henkilölle, joka suunnittelee insinööriopintoja tai luonnontieteen opintoja korkeakoulussa tai yliopistossa ja tarvitsee kertausta ja lisäoppia matematiikan ja fysiikan perusteista. Perusteiden hyvä hallinta tukee myös luonnontieteiden opintojen edistymistä vaativammalle tasolle, sillä luonnontieteet rakentuvat aiemmin opitun varaan.

Linjan opettajina toimivat ansioituneet ja innostavat ammattilaiset, jotka muokkaavat opetuksen sisällön jokaisen oppijan tarpeen mukaiseksi. Tarvittaessa opiskelija voi keskittyä harjoittelemaan juuri sitä osa-aluetta, jossa hän on heikoimmillaan.

Opiskelu on monimuoto-opetusta ja sisältää sekä etä- että lähiviikkoja. Opiskella voi myös työn ohessa. Etäopiskelujaksoilla järjestetään verkkotapaamisia ja -luentoja. Tätä varten opiskelijoilla odotetaan olevan kotona  tietokone, kuulokemikrofoni ja verkkoyhteys. Etäviikkojen opintoihin kuuluu myös oppimistehtävien tekoa.

Tervetuloa laittamaan matikan ja fysiikan perusteet kuntoon!

Koulutuksen laajuus on 12 opintoviikkoa.

Koulutuksen aika: 11.1.-29.4.2016

Kustannukset

Koulutus toteutetaan vapaan sivistystyön opintoina. Opiskelijalle koulutus maksaa
Opistolla asuville 120 € / opintoviikko ja muille 100 € / opintoviikko.

Koulutus on opintotukikelpoista.  

Hakeminen

Hakuaika 25.9.-31.12.2015

Koulutukseen haetaan hakulomakkeella

Lisätietoja:

Vesa Partanen
puh. 044 794 5289
vesa.partanen@otavanopisto.fi