Sykettä arviointiin

Sykettä arviointiin – Monipuolinen arviointi lukiokoulutuksessa


Linkki: Tutustu hankkeeseen:  https://www.edusuunta.fi/syketta-arviointiin

Hankkeen nimi: Sykettä arviointiin – Monipuolinen arviointi lukiokoulutuksessa

Hankkeen toteutusaika: 1.5.2018-31.12.2019

Hankkeen kiteytys
Mitä on monipuolinen arviointi käytännössä? Arvioinnin monia tehtäviä ja toteutusmuotoja opiskellaan Sykettä arviointiin henkilöstökoulutuksessa sekä toiminnallisesti että ajantasaiseen tutkimustietoon perustaen. Arviointi on tärkeä pedagoginen väline ja palaute vahva ohjauksen keino. Arviointikulttuuri lukiossa syntyy käytännön teoista, joita koulutuksessa jäsennetään yhdessä.

Tavoite
Keskeisinä tavoitteina ovat sekä opettajan oman arviointiosaamisen lisääminen että oman lukion arviointikulttuurin työstäminen.

Hankkeen kuvaus
Sykettä arviointiin on OPH:n rahoittamaa henkilöstökoulutusta. Koulutuksen kohderyhminä ovat lukio-opettajat ja lukion opinto-ohjaajat. Kouluttajien sydäntä lähellä ovat arvioinnin dialogisuus ja vaikutus oppijan etenemiseen. 

Koulutus toteutetaan sekä lähikoulutuksena että etätyöskentelyä ja työn ohessa oppimista hyödyntämällä. Koulutuksen laajuus on 5 opintopistettä ja se on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta. Kouluttajina Najat Ouakrim-Soivio ja Anne Rongas. 

Koulutus on osallistujille maksutonta. Matka-, ruokailu- tai sijaiskustannuksia ei voida korvata. Työskentely ajoittuu prosessiksi joulukuulta 2018 joulukuulle 2019. Koulutuksen aineistoja julkaistaan avoimesti sivustolla https://sites.google.com/view/arviointilukiossa

Koulutuksen kuusi vaihetta ovat
1. Orientaatio ja lähtötilanne
2. Oman projektityön ohjattu käynnistäminen
3. Opettajan arviointiosaaminen: lähtökohtana osaamisen arviointi eri oppiaineissa
4. Monipuolinen arviointi käytännössä: strukturoituja työmalleja arvioinnin eri vaiheisiin lukiokurssin aikana
5. Lukion arviointikulttuuri: mistä se koostuu, miten sitä viedään eteenpäin.
6. Sykettä ja edistettä -lopputapahtuma

Hankkeen päätoteuttaja:
Otavan Opisto, Suunta-tiimi

Otavan Opiston yhteyshenkilö
Anne Rongas (hankekoordinaattori ja -kouluttaja)
040 5181 229
anne.rongas@otavanopisto.fi

Rahoittaja:
Opetushallitus, opetustoimen henkilöstökoulutus