Strategia

Visio

Otavan Opiston visiona on olla kansainvälinen, rohkeasti kokeileva ja kehittävä oppilaitos, jonka toimintakulttuuri innostaa ja saa ihmiset uskomaan itseensä ja osaamiseensa.
 

Strategia

Otavan Opisto palvelee opiskelijoita, erityisesti niitä, jotka eivät muuten tule palvelluiksi. Opinnoissa mahdollistetaan yksilölliset oppimispolut ja tuetaan yhteisöllistä oppimista.

Opistolla opiskellaan ja työskennellään monimuotoisesti sekä kampuksella että etänä. Opistolla kehitetään ja kokeillaan jatkuvasti uusia tapoja tarjota joustavia opiskelu- ja työskentelymuotoja kestävän kehityksen periaatteella.

Otavan Opisto on yhteenpelaava tiimiorganisaatio, jossa pidetään huolta henkilöstön osaamisesta. Tasavertainen ja toista arvostava dialogi sekä luottamus ovat yhteisöllisyyden peruspilareita.

Kehittämis- ja tutkimustoiminnan avulla pyritään aktiivisesti ja jatkuvasti määrittelemään sivistystehtävä suhteessa aikaan ja toimintaympäristöön. 

Opisto toimii sekä kansallisissa että kansainvälisissä verkostoissa ja edistää toiminnallaan avoimia ja aitoja kulttuurienvälisiä kohtaamisia. Tutustu strategiaan

Otavan Opiston strategia 2018-2023 on hyväksytty johtokunnassa 14.12.2017.
Voit lukea koko strategian täältä: Otavan Opiston Strategia 2018 - 2023.pdf