STEAMOK - Monialainen oppimiskokonaisuus

STEAMOK - Monialainen oppimiskokonaisuus

Tutustu hankkeeseen: https://www.monialaiset.fi/steamok/

Hankkeen nimi
STEAMOK - Monialainen oppimiskokonaisuus 

Hankkeen toteutusaika
1.8.2017-30.5.2019

Hankkeen kuvaus
STEAMOK-hankkeessa kehitetään monialainen oppimiskokonaisuus, jossa oppilaat lähestyvät kestävän kehityksen tavoitteita STEAM-ajattelun kautta. Oppimisprosessia tuetaan monipuolisilla työpajoilla sekä opettajien tuella ja ohjauksella. Keksintöjen tekemisen sijaan toimintamallin tavoitteena on kehittää ja tuottaa tutkimustyöhön perustuvaa innovointia, joka muodostuu tarpeiden analysoimisesta, ratkaisujen ja niiden käyttöönottoprosessien kehittämisestä sekä arvioinnista. 

STEAMOK-kokonaisuus on tarkoitettu 5.-9. vuosiluokan oppilaille. Kokonaisuutta kehitetään ja pilotoidaan lukuvuosina 2017-2019. Keväällä 2019 materiaali jaetaan vapaasti kaikkien koulujen käyttöön. 

Tavoitteet
Hankkeen aikana kehitetään monialaisen oppimiskokonaisuuden malli, joka ohjaa oppilastiimit täsmentämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteista jonkin todellisen maailman haasteen. Kokonaisuuden aikana oppilasryhmät tutkivat rajaamaansa haastetta ja innovoivat siihen ratkaisuja STEAM-lähestymistapaa hyödyntäen (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics).

Hankkeen päätoteuttaja
Otavan Opisto, Suunta-tiimi

Osatoteuttajat/yhteistyötahot
Kokonaisuutta pilotoidaan seuraavissa kouluissa: 
Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu
Helsingin normaalilyseo
Rauman normaalikoulu
Pasilan peruskoulu, Helsinki
Kannelmäen peruskoulu, Helsinki
Kirja-Matin koulu, Seinäjoki
Ruukin koulu, Siikajoki
Suininlahden koulu, Siilinjärvi
Harakkamäen koulu, Raahe
Otavan Opisto, Otava
Sammonlahden koulu, Lappeenranta

Otavan Opiston yhteyshenkilö ja -tiedot
Iida-Maria Peltomaa, hankekoordinaattori
050 360 3773
iida-maria.peltomaa@otavanopisto.fi

Rahoittaja
Opetushallitus, innovatiivisten oppimisympäristöjen kehittämishanke