Santra - chattibotti - mikä on chattibotti

Santra -chattibotti on Otavan Opiston 2-vuotinen hanke, jota rahoittaa Opetushallitus. Santra -hanke tutkii suomenkielisten chattibottien mahdollisuuksia opetuskäytössä, muun muasa opiskeluneuvonnassa ja uudentyyppisissä itseopiskelu-tehtävissä lukion oppiaineissa.

Chattibotilla (engl. chatbot) tarkoitetaan sovellusta, joka tunnistaa ihmisen chatti-ikkunaan kirjoittamia sanoja tai lauseita ja vastaa niihin etukäteen kirjoitetuilla vastauksilla. Chattibotti ei siis ole koneäly, joka oppisi keskusteluistaan ihmisen kanssa vaan toimii pikemminkin vaikkapa painoindeksilaskurin tapaan. Bottia voidaan kuitenkin kehittää analysoimalla chatteja jälkikäteen katsomalla miten ihmiset oikeasti juttelevat bottien kanssa ja kehittää tältä phojalta uusia vastauksia ja tarkentaa aiempia.

Chattibottien historia ulottuu 1960-luvun puoliväliin jolloin kokeellinen psykiatri Jospeh Weizenbaum ohjelmoi kokeilumielessä ELIZAn. Sen tavoitteena oli jäljitellä potilaansa kanssa keskustelevaa ihmispsykiatria. Kokeilu onnistui erittäin hyvin, sillä Weizenbaumin sihteeri innostui juttelemaan ELIZAn kanssa. Eräänkin kerran sihteeri ei halunnut päästää Weizenbaumia työhuoneeseensa koska oli juttelemassa henkilökohtaisia chattibotin kanssa.

Chattiboteilla voidaan englanninkielellä luoda hyvinkin monipuolisia keskustelurakenteita joissa keskustelut voivat kestää useita tunteja. Chattibotit yleistyivät 1970-luvulla tutkimuskäytössä ja niille kehitettiin vuosittainen kilpailu, jossa tavoitteena oli hämätä ihmisraatia onko juttelukaverina ihminen vai botti. Botit ovat onnistuneet hämäämään kilpailussa jo vuosia.

Viime vuosina chattibotit ovat yleistyneet voimakkaasti nettipalveluissa osana asiakaspalvelua. Botit vastaavat nopeasti ja chatti-ikkunaa on helppo käyttää.

Englanninkieli mahdollistaa chattibotin joustavan ja monipuolisen käytön sillä sanoilla ei ole sijamuotoja ja keskusteluissa lauseet ovat lyhyitä. Suomenkielisen botin skriptaus on erittäin työlästä kielen taivutusmuotojen ja rikkaiden vivahteiden vuoksi. Botti pystyy helposti vastaamaan avainsanoihin kuten "opiskelu" tai "opiskelijakortti" mutta kysyjä saattaa kirjoittaa vaikkapa "miten hankin opiskelijakortin" tai "missä tarvitsen opiskelijakorttia?"

Kaikkia saman asian ilmaisutapoja suomeksi on mahdotonta skriptata botille. Tämän vuoksi varsinaisen keskustelun tai juttelun kehittäminen botin kanssa suomeksi olisi oma kehityshankkeensa. Santra-hankkeessa keskitytään käytännönläheisemmin pilotoimaan opiskelijaneuvontaa sekä omatoimi-harjoituksia lukion oppiaineissa.

Lisätietoja hankkeesta:

Kari A. Hintikka

kari.hintikka (a) otavanopisto.fi