Saara Vauhkonen

Saara Vauhkonen 

ryhmäohjaaja

Saara vastaa bändilinjan opiskelijaryhmän ohjauksesta ja käytännön järjestelyistä. Saaran vastuulla on opiskelun ja etäopiskelun ohjaus sekä opiskelijahuollolliset tehtävät. Saara koordinoi markkinointia ja tapahtumien järjestämistä.