Pulssi 


Hankkeen toteutusaika: 1.8.2017 - 30.6.2019

Hankkeen lyhyt kiteytys: Toiminnan kohteena on opiskelijan näkökulmaa painottaen lukion arviointikulttuurin edistäminen lukioyhteisön toivomaan suuntaan.

Tavoitteet: Tavoitteena on luoda ymmärrystä, osaamista ja työkaluja opiskelijalle ottaa vastaan ja hyödyntää palaute- ja arviointi-informaatiota eri tilanteissa. Tavoitteena myös kohottaa opiskelijoiden motivaatioita olla arvioinnin aktiivinen osapuoli, jolloin palaute ja arviointi johtaa oman toiminnan muuttamiseen ja suuntaamiseen. Etsitään keinoja ottaa palaute- ja arviointitiedon avulla otetta oman opiskelun ohjaamiseen. Kiinnitetään tässä suhteessa huomiota nivelvaiheisiin, erityisesti lukioon siirtyvien vaihteleviin lähtökohtiin.

Hankkeen päätoteuttaja: Otavan Opisto

Osatoteuttajat/yhteistyötahot: Joroisten lukio, Pohjois-Tapiolan lukio, Suomen eOppimiskeskus ry, Vaskivuoren lukio

Otavan Opiston yhteyshenkilö ja –tiedot: Anne Rongas (etunimi.sukunimi@otavanopisto.fi)

Rahoittaja: Opetushallitus

Linkki: http://pulssihanke.blogspot.fi