Päättyneet hankkeet

Shake - Innovaatiokokeilujen uusi malli

Hankkeen nimi: Shake - Innovaatiokokeilujen uusi malli

Hankkeen toteutusaika: 1.4.2016 - 30.6.2018

Hankkeen lyhyt kiteytys: Testataan ja tuotekehitetään ilmiöpohjaiseen oppimiseen perustuvia uuden yrittäjyyden ja innovaatioiden tukemisen kokeiluja.

Tavoitteet: Tavoitteena on luoda ilmiöpohjaisesti ja kokeilukulttuuriin perustuen oppilaitosasteet ylittävä ja elinkeinoelämän kanssa yhteinen opintomalli, joka osaltaan tukee oppilaitoksesta toiseen sekä työhön ja yrittäjyyteen siirtymistä.

  • Lisää eri kouluasteiden opiskelijoiden ja opetushenkilöstön yrittäjyys-,työelämä -ja innovaatio osaamista ja luodaan jatkumoa innovaatioista kaupalliseksi tuotteeksi sekä yritystoiminnaksi
  • Parannetaan opiskelijoiden / vastavalmistuneiden yrittäjyys- ja työelämävalmiuksia
  • Uudistetaan oppilaitosten yrittäjyys- ja innovaatiopalveluita yrityksille
  • Lisätään alueen yritysten valmiuksia lähteä testaamaan rohkeasti uusia innovaatioita, kokeiluja, joita hankkeen aikana tunnistetaan ja näin työllistämisen ja/tai uuden liiketoiminnan mahdollisuuksia saattaa löytyä.

Hankkeen päätoteuttaja: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (XAMK)

Osatoteuttajat/yhteistyötahot: Etelä-Savon Koulutus Oy (Esedu), Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, Otavan Opisto

Otavan Opiston yhteyshenkilö ja –tiedot: Heikki Koponen heikki.koponen(at)otavanopisto.fi, Mia Pesonen mia.pesonen(at)otavanopisto.fi

Rahoittaja: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Linkki: https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/shake-innovaatiokokeilujen-uusi-malli/