Osaan! – Avaimia aikuisten perustaitoihin

Osaan! – Avaimia aikuisten perustaitoihin


Linkki: Tutustu hankkeeseen:  https://osaansuomessa.fi/

Hankkeen nimi: Osaan! – Avaimia aikuisten perustaitoihin

Hankkeen toteutusaika:  1.11.2018 - 31.10.2020

Hankkeen lyhyt kiteytys: Osaan! – Avaimia aikuisten perustaitoihin on uusi, Euroopan sosiaalirahaston ja valtion rahoittama kaksivuotinen hanke, jonka tavoite on Taito-ohjelman mukaisesti aikuisten maahanmuuttajien perustaitojen parantaminen.

Tavoitteet: Tavoitteena hankkeessa on lukutaidon, numerotaitojen sekä tieto- ja viestintätaitojen huomioiminen aikuisten maahanmuuttajien opetuksessa, sekä opetushenkilöstön osaamisen lisääminen näillä osa-alueilla yli oppiainerajojen. Kohderyhmänä ovat aikuiset maahanmuuttajat luku- ja kirjoitustaitovaiheessa, perusopetuksen alku- ja loppuvaiheessa sekä kotoutumiskoulutuksessa, sekä opinto-ohjaajat, opettajat ja uraneuvojat. 

1) Koulutuksen laadun nostaminen pedagogisella mallintamisella – syntyy suositukset perusopetuksen järjestämiseen

2) Perustaitoja vahvistavan opetustyön arvostuksen ja osaamistason kohottaminen – opettajien täydennyskoulutusta ja työpari- ja verkostotyöskentelyn malleja.

3) Synergian ja kustannustehokkuuden lisääntyminen jakamalla avoimesti valtakunnallista verkkomateriaalia – opettajien käyttöön tuleva avoin verkkomateriaali perustaitojen opettamisen tueksi.

4) Koulutusjärjestelyiden laadun parantaminen ja koulutuksen järjestäjien perehdytyksen vahvistaminen – koulutuksen järjestäjien ymmärrys kasvaa perustaitoja vahvistavan koulutuksen järjestämisestä ja osuudesta koulutusjärjestelmän kokonaisuudessa. 

Hankkeen päätoteuttaja: Koulutusyhtymä Tavastia  

Osatoteuttajat/yhteistyötahot: Otavan Opisto

Otavan Opiston yhteyshenkilö ja –tiedot: Lauri Ylä-Jussila, lauri.yla-jussila(at)otavanopisto.fi, 044 794 3554

Rahoittaja:  ESR