Organisaatio

Organisaatio

Otavan Opistossa korostuu tiimien asema. Yhteiset asiat päätetään joka toinen kuukausi järjestettävässä tiiminvetäjien kokouksessa, johon osallistuvat tiimien vetäjät, työvaliokunnan jäsenet, taloussuunnittelija, rehtori/johtaja ja vararehtori. Tiiminvetäjien kokoukset valmistellaan työvaliokunnassa. Työvaliokuntaa vetää Opiston rehtori/johtaja. Työvaliokuntaan kuuluvat rehtori/johtaja, vararehtori, kolme henkilöstön jäsentä.

Otavan Opiston liikelaitoksen toimintaa ohjaa johtokunta, johon kuuluu 8 jäsentä: Terhi Patja, Satu Soivanen, Satu Hasanen, Jukka Kumpusalo, Inka Kärkkäinen, Erkki Takatalo, Vesa Sorasahi ja Nina Kurki

Johtaja-rehtori, Harri Jokinen, vastaa sidosryhmäyhteistyön kehittämisestä, toiminnan suuntaamisesta ja koko talon taloudesta sekä liikelaitoksen toiminnan kehittämisestä.