Oppikamu - Vertaisoppimisen tukeminen verkossa

Hankkeen nimi: Oppikamu - Vertaisoppimisen tukeminen verkossa

Hankkeen toteutusaika: 1.9.2016-30.06.2018

Hankkeen lyhyt kiteytys: Oppikamu-hankkeessa kehitetään toimintamalli, jossa ohjaustoimilla vahvistetaan verkko- ja etäopiskelijoiden vertaistukea ja -oppimista. Malli sopii levitettäväksi valtakunnallisesti. Mallissa etäopiskelijoita kannustetaan opiskelijalähtöiseen toimintakulttuuriin ja yhteisöllisiin toimintatapoihin. Tavoitteena on, että samankaltaisessa tilanteessa olevat opiskelijat löytäisivät toisensa ja voisivat opiskella yhdessä omaehtoisesti. Kohtaamiset tapahtuisivat verkossa ja lähitilanteissa. Korkeakouluopiskelijoille on tarjolla vastaavia malleja (kuten Opinder). Näitä ei kuitenkaan voi käyttää suoraan, sillä korkeakouluissa aloitetaan yhtäaikaisesti syksyisin ja samasta aloitustilanteessa. Verkko- ja etäopetuksessa aloitetaan eriaikaisesti ja osalla voi olla paljon hyväksiluettavia opintoja.

Tavoitteet: Hankkeen tavoitteena on vertaisoppimiseen kannustava toimintamalli, joka sopii levitettäväksi lukioihin myös laajemmin.

Hankkeen päätoteuttaja: Otavan Opisto

Osatoteuttajat/yhteistyötahot: -

Otavan Opiston yhteyshenkilö ja -tiedot: Annukka Manninen annukka.manninen@otavanopisto.fi 044 7945108

Rahoittaja: OPH