Nettiperuskoulu

Opiskelu

Ohjaus

Heti opintojen alussa saat oman ohjaajan, joka on tukenasi koko opintojen ajan. Ohjaajasi kanssa laadit itsellesi oman, henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS). Opiskelusuunnitelmassa määritellään opintojen tavoitteet ja aikataulu.

Yksittäisillä kursseilla voit kysyä apua kurssin opettajalta. 

Matkaoppaasta löydät muun muassa vinkkejä opiskeluun ja kuvaukset perusopetuksen kursseista. Voit tutustua myös valtakunnalliseen aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelmaan (OPS)

Muikku

Opiskelu tapahtuu  verkko-oppimisympäristö Muikussa. Verkko-oppimisympäristöstä löydät kurssien materiaalit, ohjeet ja oppimistehtävät.

Kurssit

Opiskelu tapahtuu itsenäisesti suoritettavilla verkkokursseilla (non-stop-kurssit), jotka ovat aina tarjolla tai ryhmäkursseilla. Non-stop-kursseille voit ilmoittautua milloin tahansa ja opiskella omaan tahtiin. Kurssit suoritetaan tekemällä oppimistehtäviä ja kirjoittamalla oppimispäiväkirjaa.

Ryhmäkursseja järjestetään tiettyinä ajankohtina ja niillä kaikki opiskelevat samassa aikataulussa. Kursseilla on opetustuokioita netissä ja oppimistehtävät palautetaan sovittuina ajankohtina. Ryhmäkursseilla opiskellaan ohjatummin kuin itsenäisesti suoritettavilla kursseilla.

Lähitapaamiset   

Vaikka opiskelusi tapahtuukin suurimmaksi osaksi kotoa käsin, haluamme myös tavata sinua kasvotusten. Lähitapaamisia järjestetään viikonloppuisin pari kertaa lukuvuodessa. Tapaamisten aikana on tarkoitus käsitellä opiskeluun liittyviä teemoja ja tutustua toisiin opiskelijoihin sekä Nettiperuskoulun opettajiin sekä ohjaajiin. Tapaamiset ovat aina vapaaehtoisia ja majoitus sekä ruokailut ovat ilmaisia. Lisäksi opiskelijan on mahdollista saada matkakorvauksia.

Opiskeluaika

Nettiperuskoulussa kirjoilla oleminen edellyttää, että opinnot etenevät tasaiseen tahtiin. Opintoihin voit käyttää aikaa enintään kaksi vuotta, joskin opinnot on mahdollista tehdä myös lyhyemmässä ajassa.

Kustannukset

Opiskelu on ilmaista, mutta pieniä kustannuksia voi tulla esimerkiksi postikuluista. Lisäksi sinulla tulee olla käytössä sekä tietokone että internet-yhteys.

Opintososiaaliset edut

Nettiperuskoulussa opiskelu on sivutoimista etä- ja verkko-opiskelua, joten opinnot eivät oikeuta opintotukeen.

Nettiperuskoulu voi korvata matkakustannuksesi silloin, kun osallistut Mikkelin Otavassa järjestettyihin tapahtumiin tai lähiopetukseen. Matkakorvauksista sovitaan aina erikseen. Tapaamisten aikana myös majoitus (Otavassa) ja ateriat ovat maksuttomia.

Yksittäisten kurssien opiskelu ja arvosanojen korottaminen

Nettiperuskoulussa opintojen tavoitteena on perusopetuksen päättötodistus. Yksittäisiä perusopetuksen kursseja voi puolestaan opiskella aineopiskelijana verkossa. Opiskelija voi myös korottaa perusopetuksen arvosanoja. Ohjeistus perusopetuksen arvosanojen korottamiseen löytyy aineopiskelun verkkosivuilta.