Opiskelu

Opiskelu

Aineopiskelulinjallamme voi opiskella jokainen. Ikä- tai pohjakoulutusvaatimuksia ei ole. Aineopiskelijana voi opiskella, vaikka opiskelisi samanaikaisesti jossain toisessa oppilaitoksessa. Opiskelijaksi voi ilmoittautua milloin vain.

Kurssitarjonta OPS 2016  (tutustuminen ei vaadi kirjautumista). Klikkaa kurssipoimurin kuvaa ja vasemmasta reunasta OPS2016, niin tarjolla olevat kurssit latautuvat näkyviin ja pääset tutustumaan niihin.

Aineopiskelijan matkaopas

Opiskelun aloittaminen ja eteneminen

Ilmoittautumisen jälkeen opiskelun voi aloittaa välittömästi. Opiskelu perustuu itsenäiseen työskentelyyn eli vastuu opiskelun etenemisestä on opiskelijalla itsellään. Käytännössä Muikun  kursseilla opiskelu tarkoittaa verkko-oppimateriaalin lukemista, lisätiedon hankintaa verkosta tai vaikkapa kirjastosta sekä oppimistehtävien tekemistä. Kurssit suoritetaan tekemällä erilaisia tehtäviä, esimerkiksi esseitä. Kurssikoetta ei ole.

Jokaisen kurssin suorittamiseen kuuluu olennaisena osana myös oppimispäiväkirjan kirjoittaminen. Oppimispäiväkirjan avulla opettaja voi seurata opiskelun kulkua ja edistymistä. Oppimispäiväkirja auttaa myös opiskelijaa itseään havainnoimaan omaan opiskeluunsa ja oppimiseensa liittyviä asioita, esimerkiksi sitä, kuinka säännöllisesti opiskelee.

Yleensä kurssit ovat yhden opintoviikon mittaisia. Tämä tarkoittaa sitä, että niiden tekemiseen arvioidaan kuluvan viikon verran (38-40 tuntia) työtä. Tuntimäärä on kuitenkin vain arvio, sillä paljon riippuu opiskelijan pohjatiedoista ja opiskelutaidoista, kuinka paljon kurssin suorittamiseen todellisuudessa menee aikaa.

Kurssin suorittamisen voi opiskelija aikatauluttaa itse, eli voi päättää opiskeleeko esimerkiksi tunnin päivässä noin kuukauden ajan vai suorittaako kurssin tiiviimmässä aikataulussa. Kannattaa huomioida se, että jos opiskelukertojen välissä on pitkä aika, joutuu käyttämään paljon aikaa asioiden kertailuun, jolloin kokonaistyömäärä kasvaa. Kokonaisuuden hahmottumisen kannalta voi olla parempi, että kurssi opiskellaan tiiviimpänä jaksona, mutta toisaalta hitaampi etenemistahti ja jatkuva kertailu voi syventää oppimista. Jokaisen opiskelijan kannattaa miettiä, mikä on itselle paras tapa opiskella.

Jokaisella kurssilla on omat opiskeluohjeensa, jotka kannattaa lukea huolellisesti heti opiskelun alussa. Jos jotain kysyttävää on, kannattaa ottaa reippaasti yhteyttä kurssin opettajaan, jonka yhteystiedot löytyvät kurssisivuilta.

Arviointi ja palaute

Kurssin opettaja antaa kurssisuorituksesta sekä kirjallisen palautteen että arvosanan kahden viikon kuluessa arviointipyynnön tekemisestä. Kursseilla käytetään arvosteluasteikkoa 5-10. Koska verkkokurssista ei voida antaa arvosanaa 4, sen korvaa K-merkintä (Keskeytynyt). Hylätyn kurssisuorituksen voi uusia kurssin opettajan antamien ohjeiden mukaisesti. Kurssiarvosanan korotus on tehtävä kahden viikon kuluessa kurssin arvioinnista. Opettaja antaa tähän lisäohjeita. Arviointi perustuu Otavan Opiston aikuislukion opetussuunnitelman  arviointikriteereihin.

Todistukset

Kaikista kurssisuorituksista lähetetään opiskelijalle todistus postitse automaattisesti noin viikon kuluessa kurssin suorittamisesta.

Ilmoita osoitteenmuutoksesta välittömästi, jotta todistus tulee oikeaan osoitteeseen.

Kurssimaksut

Kurssimaksu on 140€. 

Milloin opiskelu maksaa?

Oppimateriaalien itsenäinen opiskeleminen (ilman arviointia) aineopiskelulinjalla on maksutonta.

Kurssiarvioinnin maksullisuuteen vaikuttaa kaksi asiaa: suoritettu kurssi sekä se, opiskeletko suoritushetkellä toisessa oppilaitoksessa.

Jos et opiskele missään oppilaitoksessa:
- voit tehdä ilmaiseksi lukion pakollisia tai valtakunnallisia syventäviä kursseja
- voit tehdä ilmaiseksi perusopetuksen pakollisia tai valinnaisia kursseja
- koulukohtaiset syventävät kurssit ovat aina maksullisia (140 € / kurssi)
- Huom! perusopetuksen kurssit ovat aina maksullisia oppivelvollisuusikäisille eli alle 17-vuotiaille (140 € / kurssi)

Jos opiskelet sopimusoppilaitoksessa (oppilaitoksen nimi löytyy ilmoittautumislomakkeen listalta):
- varmista aina etukäteen oman oppilaitoksesi opolta tai rehtorilta, maksaako oppilaitos kurssisi vai joudutko maksamaan sen itse (140 € / kurssi)

Jos opiskelet jossain muussa oppilaitoksessa:
- kaikki lukion ja perusopetuksen kurssit ovat maksullisia (140 € / kurssi)

Ilmoita osoitteenmuutoksesta välittömästi, jotta lasku tulee oikeaan osoitteeseen.

HUOM! Aineopiskelu Nettilukiossa ja Nettiperuskoulussa muuttuu 1.8.2020 alkaen kaikille maksulliseksi: ensi lukuvuoden alusta alkaen kaikista verkkokurssisuorituksista peritään aineopiskelijoilta hinnaston mukainen maksu (140e/kurssi).

Kurssien korvaavuudet

Aineopiskelulinjan lukiokurssit noudattavat Otavan Opiston aikuislukion opetussuunnitelmaa. Kannattaa varmistaa omasta oppilaitoksesta ennen kurssin suorittamista, hyväksyykö oma oppilaitos kurssisuorituksen korvaavaksi suoritukseksi.

Perusopetuksen päättöarvosanojen korottaminen

Perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja voi korottaa aineopiskelijana. Aiemmin saatuun päättötodistukseen kirjattuja arvosanoja ei voi muuttaa. Arvosanaa voidaan sen sijaan korottaa opiskelemalla aineopiskelijana tarvittava määrä aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisia kursseja (ja muutamissa oppiaineissa myös tarkoitukseen soveltuvia lukiokursseja). Tämän jälkeen aineopiskelijan on mahdollista saada parantuneesta osaamisestaan erillinen todistus (todistus aineoppimäärän suorittamisesta). Myös jokaisesta hyväksytysti suoritetusta ja arvioidusta kurssista saa erillisen kurssitodistuksen. Todistukset lähetetään aineopiskelijalle postitse.

Perusopetuksen kurssien suorittaminen on maksutonta, mikäli aineopiskelija ei tee samanaikaisesti opintoja jossain toisessa oppilaitoksessa. Lukiokurssien suorittaminen on maksutonta, mikäli aineopiskelija ei ole kirjoilla jossain muussa oppilaitoksessa. Näiden ehtojen ohella aineopiskelu on maksutonta vain oppivelvollisuuden ohittaneille opiskelijoille. Muussa tapauksessa (esim. alle 17-vuotiailta) kurssisuoritusten arvioinnista peritään 140 euroa/kurssi.

Arvosanojen korotukseen vaadittavat kurssit

Lisätietoja: Elise Hokkanen (044 794 3273/elise.hokkanen@otavia.fi).


Esite