Nettilukio

Muikku


Nettilukiolaisilla on oma verkko-oppimisympäristö nimeltä Muikku. Kaikki kurssit löytyvät Muikusta, samoin ohjeet, sisällöt, oppimistehtävät ja opiskelukaverit sekä opettajat. Osaamisen voi osoittaa tehtävillä ja oppimispäiväkirjalla, joten kokeita nettilukiossa ei olekaan. Kursseilla käytetään oppimateriaalina verkkomateriaalia, oppikirjat ovat useimmilla kursseilla vain lisä- ja tukimateriaalia. Kirjasuosituksiin kannattaakin tutustua ennen kirjakauppaan menoa.


 

Ohjaus


Jokaisella nettilukiolaisella on oma ohjaaja, joka auttaa opintojen suunnittelussa, tukee opintojen aikana ja jonka puoleen opiskelija voi kääntyä opintoihin liittyvissä kysymyksissä. Ohjaaja auttaa myös jatko-opiskelusuunnitelmissa ja uranvalinnan pohtimisessa.

Yksittäisillä kursseilla voi pyytää apua kurssin opettajalta.


 

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma eli HOPS


Jokainen nettilukiolainen tekee oman opiskelusuunnitelman yhdessä ohjaajansa kanssa. Suunnitelmassa mietitään lukio-opiskelun kokonaistavoitteet ja valitaan suoritettavat kurssit.

Lukio-opintoihin voi käyttää enintään neljä vuotta. Aikuislukiossa lukion oppimäärä on valmis, kun kursseja on suoritettuna vähintään 44. 

Aikuislukiossa monilla on aiempia lukio- tai ammatillisia opintoja, joita voidaan hyväksilukea. Hyväksiluettavat kurssit lasketaan mukaan kokonaiskurssimäärään.

Vähintään 2,5-vuotisen ammatillisen tutkinnon suorittanut voi osallistua myös pelkästään ylioppilaskirjoituksiin ja opiskella nettilukiossa vain niihin liittyviä oppiaineita.

Tutustu kurssivalikoimaan: Matkaopas 2019-2020 ja opetussuunnitelmaan OPS.


 

Kurssit - kolme tapaa opiskella


Nettilukiossa voi opiskella itsenäisesti suoritettavilla verkkokursseilla, ryhmäkursseilla tai tehdä ilmiöpohjaisia opintoja. Näistä tavoista voi valita sopivimman tai yhdistää useampia tapoja opiskella lukiokursseja.

Itsenäisesti suoritettavat verkkokurssit jokainen voi suorittaa omaan tahtiinsa, siinä järjestyksessä kuin haluaa. Kursseille voi ilmoittautua milloin vain ja opiskeluaikataulu on vapaa. Voi joko tehdä yhden kurssin kerrallaan tai ottaa muutaman kurssin yhtä aikaa ja opiskella niitä vuorotellen.

Ryhmäkursseja järjestetään tiettyinä ajankohtina ja niillä kaikki opiskelevat samassa aikataulussa. Kursseilla on opetustuokioita netissä ja oppimistehtävät palautetaan sovittuina ajankohtina. Ryhmäkursseilla opiskellaan siis ohjatummin kuin itsenäisesti suoritettavilla kursseilla. Ryhmäkursseilla voi paremmin hyödyntää muiden opiskelijoiden tukea ja pohtia yhdessä opiskeltavia asioita.

Ilmiöpohjaisissa opinnoissa ei ole kursseja, vaan vuoden aikana on useampi ilmiö, jota tutkitaan. Sen sijaan, että ilmoittautuisi vaikkapa biologian, terveystiedon ja maantieteen kurssille, voikin tutkia kokonaisvaltaisesti esimerkiksi ilmiötä nimeltä ’nälkä ja jano’. Ilmiön aikana järjestetään erilaisia tapahtumia, käydään keskustelua toisten opiskelijoiden, opettajien ja asiantuntijoiden kanssa sekä tehdään ilmiöön liittyvä tuotos yksin tai ryhmässä. Ilmiön aikana voi ilmiökurssin (TO1 - Tutkiva oppiminen) lisäksi suorittaa eri aineiden kursseja tai näiden osasuorituksia.


 

Kustannukset


Opiskelu Nettilukiossa on maksutonta. Oppikirjojen hankinnasta tulee jonkin verran kustannuksia, mutta läheskään jokaiselle kurssille kirjaa ei tarvitse hankkia.

Ylioppilaskirjoituksiin osallistumisesta peritään Ylioppilastutkintolautakunnan määrittelemät koemaksut.


 

Opintososiaaliset edut 

                         

Opintotuki

Nettilukiossa opiskelu on etäopiskelua, joten se ei oikeuta Kelan opintotukeen. Nettilukiossa opiskelu ei yleensä vaikuta työttömyystukeen eikä äitiyspäivärahaan.

Opiskelijakortti

Nettilukiolaiset voivat pyynnöstä saada Otavian toimistosta opiskelijakortin. Opiskelijakortti oikeuttaa alennuksiin mm. kirjakaupoissa ja kulttuuririennoissa. Nettilukiolaiset eivät ole oikeutettuja matka-alennuksiin.

Matkakorvaukset ja edut Nettilukiossa

Nettilukiolaisten matkakustannuksia voidaan korvata silloin, kun he osallistuvat Otavassa järjestettäviin tapahtumiin tai lähiopetukseen. Matkakorvauksia haetaan ja niistä sovitaan aina erikseen. Myös majoitus ja ateriat ovat nettilukiolaisille tapahtumien aikana pääsääntöisesti maksuttomia.


 

Ylioppilastutkinto


Useimmat lukiolaiset tavoittelevat myös ylioppilastutkintoa. Ylioppilastutkintoon kuuluu neljä pakollista koetta ja tutkintotodistuksen saa, kun on hyväksytysti suorittanut nämä kokeet ja tehnyt lukion oppimäärän (44 kurssia) tai opiskelijalla on ennestään ammatillinen tutkinto (laajuus vähintään 2,5v.). 

Ilmoittauduttaessa opiskelijalla on oltava abistatus. Lisätietoja abistatuksesta ja ylioppilaskirjoituksista löydät Abioppaasta sekä Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta.