Musalinja

Musalinja
 


Musalinjalla saat monipuolisen kuvan rytmimusiikin keskeisistä osa-alueista sekä vahvistat osaamistasi omien tavoitteidesi mukaisesti. Voit suuntautua Musalinjalla joillekin opintojen sisältöalueeille kiinnostuksesi mukaan. Koulutus antaa runsaasti monipuolisia valmiuksia alan jatko-opintoihin ja välineitä oman musiikkiharrastuksen syventämiseen ja hyödyntämiseen muun työn tukena eri aloilla.

Koulutuksen sisältö

Koulutus koostuu seuraavista sisältöalueista.

  • Yhteissoitto
  • Musiikin hahmottaminen
  • Rytmimusiikin historia ja tyylilajit
  • Esiintymisvalmiudet
  • Soiton- ja laulunopetus
  • Biisinteko sekä rock- ja rap/hiphop-lyriikka 
  • Musiikin tuottaminen eri työkaluja käyttäen 
  • Brändin rakentaminen: musiikkivideot, visuaalisuus ja SOME-markkinointi

Lisäksi opintoihin sisältyy opintojen ohjausta sekä preppausta musiikkialan valintakokeisiin ja tukea luovien alojen valintakokeisiin

Opintojen toteutus

Musalinja koostuu noin kerran kuussa järjestettävistä Otavan Opistossa tapahtuvista 1-2 viikkoa kestävistä intensiivijaksoista, jolloin opiskelu tapahtuu Otavan Opiston kampuksella Mikkelin Otavassa, sekä etätyöskentelyn jaksoista, jolloin opiskelu tapahtuu koulutuksen verkkoympäristöissä yhdessä ja itsenäisesti. Intensiivijaksoilla on mahdollisuus majoittua Otavan Opiston asuntolassa Otavassa. Opiskelun tukena on monipuolinen verkko-oppimisympäristö sekä musiikin teossa tarvittavat ohjelmat.  Musalinjan suorittanut voi saada jatko-opintoihin hakiessaan 1-3 lisäpistettä.

Opintojen ajankohta
9.9.2019- 22.5.2020

Hakuaika
Hakuaika koulutukseen on 1.2.2019–31.7.2019

HAKULOMAKE

Opetusmuoto
Monimuoto-opetus.

Opintojen laajuus
Koulutuksen laajuus on 32 ov.

Koulutuksen vastuuopettaja
Jukka Tikkanen, jukka.tikkanen(at)otavanopisto.fi

Opiskelupaikat
Koulutukseen valitaan 15 opiskelijaa haastattelujen ja soitto/laulunäytteen perusteella.

Valintaperusteet
Koulutukseen hakijan tulee olla 18 vuotta täyttänyt, peruskoulun suorittanut ja alalle motivoitunut tai alasta kiinnostunut. Poikkeustapauksessa koulutukseen voidaan hyväksyä myös alle 18-vuotias. Hakijalta edellytetään jonkin instrumentin perushallintaa.

Pääsy- ja soveltuvuuskoe
Kaikki hakijat haastatellaan henkilökohtaisesti ja heiltä pyydetään soittonäyte. Haastattelu järjestetään tapauskohtaisesti joko Otavassa tai puhelimen/verkon välityksellä.

Opetustilat
Koulutus järjestetään Otavan Opiston Kampuksella (Otavantie 2b, 50670, OTAVA).

Ruokailu ja majoitus
Ruokailut ja mahdollinen majoitus Otavan Opiston Kampuksella (Otavantie 2b, 50670, OTAVA).

Koulutuksen hinta
Musalinjan lähiviikon hinta on 130 €/hlö (sis. kurssimaksun, asumisen ja kaikki ruokailut arkipäivinä) ja etäviikon hinta on 100 €/hlö. Muualla kuin asuntolassa asuvilta lähiviikon viikkohinta on 100 €/hlö (sis. lounas ja päiväkahvi). Etäviikkojen aikana opiskelijalla on käytössä opinnoissa tarvittavat verkkotyökalut ja –ympäristöt.

Opintoihin voi saada opintotukea ja opintotuen asumislisää. Tietyin ehdoin voi hakea myös opintoseteliavustusta. Musalinjalle saatu opintotuki ei lyhennä korkeakouluopintojen opintotukikuukausia.

Lisätietoja
Jukka Tikkanen, jukka.tikkanen(at)otavanopisto.fi, 044 794 5103