MonniOnline

MonniOnline - ohjauksellista tukea perusopetuksen päättövaiheeseen ja nivelvaiheen siirtymään

Hankkeen nimi: MonniOnline - ohjauksellista tukea perusopetuksen päättövaiheeseen ja nivelvaiheen siirtymään

Hankkeen toteutusaika: 1.11.2016 - 31.12.2018

Hankkeen lyhyt kiteytys: Monni Online hankkeessa pilotoidaan toimintamallia, jossa oppilaan päättötodistuksen saaminen turvataan yhdistämällä tuettua etäopiskelua ja moniammatillisia lähitoimijoiden palveluja. Mallissa hyödynnetään verkkovälitteistä oppimisympäristöä sekä videoneuvotteluyhteyden kautta tapahtuvaa erityisopettajan tukea, aineenopetusta ja henkilökohtaista ohjausta. Siirtymää perusopetuksen jälkeisiin opintoihin edistetään nivelvaiheen yli jatkuvalla yksilöllisellä valmennuksella sekä lähiyhteyshenkilöiden tiiviillä yhteistyöllä.

Tavoitteet: Monni Online hankkeen tavoitteena on saada mahdollisimman moni nuori valmistumaan peruskoulusta, mikä muutoin olisi lähes mahdotonta. Hankkeen tarkoituksena on myös synnyttää joukko konkreettisia työkaluja ja toimintamalleja, joiden avulla voidaan räätälöidä yksilöllisiä etenemispolkuja perusopetuksesta toiselle asteelle.

Hankkeen päätoteuttaja: Valteri koulu Mikael

Osatoteuttajat/yhteistyötahot: Otavan Opisto

Otavan Opiston yhteyshenkilö ja -tiedot: Annukka Manninen annukka.manninen@otavanopisto.fi 044 7945108

Rahoittaja: ESR