Maahanmuuttajat Etelä-Savon yritysten voimavaraksi - MESVO
 

Hankkeen nimi: Maahanmuuttajat Etelä-Savon yritysten voimavaraksi - MESVO

Hankkeen toteutusaika: 1.9.2016 - 31.08.2018

Hankkeen lyhyt kiteytys: Hanke kartoittaa Etelä-Savon alueen maahanmuuttajien aikaisemman formaalin- ja informaalin osaamisen ja ohjaa tätä tietoa vasten heidät työllisyyden piiriin. 

Tavoitteet: Hankkeen tavoitteena on selvittää maahanmuuttaja naisten ja miesten aikaisempi formaali ja informaali osaaminen sekä selvittää ja kohtauttaa Etelä-Savossa toimivien yritysten tarvetta löydetylle osaamiselle tai erilaisen osaamisen hyödyntämiselle. Osaamista, joka tuottaisi yritystoimintaan lisäarvoa kansallisilla ja kansainvälisillä markkinoilla ja/tai mahdollistaisi osaamisen muuntamisen maahanmuuttajataustaiseksi pienyritystoiminnaksi. Hankkeen tavoitteena on täten myös luoda uusia työpaikkoja Etelä-Savon alueelle. Hanke lisää tietoa ja nopeuttaa maahanmuuttajien osaamisen hyödyntämistä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa lisäten mahdollisuutta tehdä täsmällisempiä toimenpiteitä tulevaisuudessa ennakoivaan tietoon pohjautuen.

Hankkeen päätoteuttaja: Mikkelin kaupunki / Otavan Opisto

Osatoteuttajat/yhteistyötahot: Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Otavan Opiston yhteyshenkilö ja –tiedot: Tommi Issakainen, tommi.issakainen(at)otavanopisto.fi, puh. 040 - 712 1969

Rahoittaja: ESR, toimintalinja 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus