Laskutusosoite

Laskutusosoitteet


Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian (ent. Otavan Opisto) laskutusosoite muuttuu ja 21.1.2019 alkaen laskut toimitetaan uuteen laskutusosoitteeseen.
Verkkolaskuoperaattori ja skannauspalvelu vaihtuvat CGI Oy:tlä Basware Oyj:lle. 


Laskutusosoite verkkolaskuille:
Verkkolaskuosoite: 003701651163
Verkkolaskuoperaattori: Basware Oyj
Operaattorin välittäjätunnus: BAWCFI22


Toimittajaportaali
Basware Oyj ylläpitää toimittajille maksutonta palvelua, jonka avulla voi lähettää sähköisiä laskuja.
Portaali on tarkoitettu esimerkiksi toimittajille, joilla vähän laskuja tai ei erillistä laskutusjärjestelmää.


Ohjelman tuki: p. 0600 97373 (3 €/min + pvm) tai tukipyyntölinkki:
https://basware.service-now.com/bw?id=bw_sc_cat_item_public


Osoite paperilaskuille 
Paperilasku vain poikkeustapauksessa, jos ei ole mahdollisuutta laskutukseen sähköisesti:

Mikkelin kaupunki
PL 1043
00026 BASWARE

Y-tunnus: 0165116-3
VAT-numero: FI01651163

Laskujen skannauspalvelu: mikkeli@bscs.basware.com (mikäli ei voi lähettää verkkolaskuja).
Huomioikaa, että skannauspalveluun lähetetään vain ostolaskuja, eikä osoitetta saa käyttää muun postin
osalta tai tavaran toimitusosoitteena.

Laskutusosoite on sama Mikkelin kaupungin kaikilla yksiköillä, joten laskuilla tulee näkyä viitteenä
Liikelaitos Otavia sekä yksilöity tieto siitä, mille kustannuspaikalle/tiimille ja/tai hankkeelle lasku kuuluu.
Laskun lisätiedoissa tulee näkyä tilaajan nimi. Näiden tietojen perusteella lasku voidaan ohjata oikeaan
yksikköön.

Pyydämme huomioimaan, että voimassa olevan laskutusosoitteen tulee näkyä aina myös laskun kuvalla
sekä verkko- että paperilaskuja lähettäessä. Mikäli kyse on paperilaskusta, eikä laskun kuvalta löydy
virallista laskutusosoitetta, ei lasku ole mahdollista käsitellä skannauskeskuksessa.
Ostolaskumme ja niiden kierrätyspalvelu hoidetaan Meidän IT- ja talous Oy:n toimesta.


Lisätietoja ostolaskujen käsittelyyn liittyvissä asioissa:
Mikkelin kaupunki: taloustiimi@mikkeli.fi
Meidän IT- ja talous Oy: mikkeli.ostolaskut@meita.fi