KATE

Kansainväliset tulijat Etelä-Savon työelämä-ja yrittäjyyspolulle -matalan kynnyksen palvelumalli - KATE

Linkki: Tutustu hankkeeseen: http://katehanke.fi

Hankkeen nimi: Kansainväliset tulijat Etelä-Savon työelämä-ja yrittäjyyspolulle -matalan kynnyksen palvelumalli - KATE

Hankkeen toteutusaika: 01.01.2019-30.06.2021

Hankkeen lyhyt kiteytys: KATE-hankkeen sulautuva palvelumalli Etelä-Savossa tarjoaa kansainvälisille tulijoille räätälöidyn koulutus- ja työllisyyssuunnitelman, joka perustuu heidän koulutustaustaansa ja työkokemuksiinsa.

Tavoitteet: Hankkeen tavoitteena on luoda innovatiivinen, asiakaslähtöinen ja sulautuva matalan kynnyksen palvelumalli, joka toimii yrittäjien, kansainvälisten työntekijöiden ja viranomaisten välillä entistä paremmin, myös digitaalisia mahdollisuuksia hyödyntäen. Tässä mallissa palvelut suunnitellaan saumattomasti osittain verkossa ja osittain kasvokkain tapahtuviksi; teknologia ja lähipalvelu toimivat rinnakkain. Ohjauksen, neuvonnan ja tiedotuksen kautta malli kehittyy nykyistä laajemmalle kohderyhmälle sekä luo uusia hyödynnettäviä toimintamalleja maahanmuuttajien (ja kaikkien vaikeasti työllistyvien) tueksi. Samaan aikaan malli yhdistää jo olemassa olevia palveluja lisäarvon tuottamiseksi kansainvälisten henkilöiden työllistymiseen ja yritysten kasvun tukemiseen. 

Hankkeen päätoteuttaja: Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia

Osatoteuttajat/yhteistyötahot: Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Otavian yhteyshenkilö ja –tiedot: Fulvio Rizzo, fulvio.rizzo@otavia.fi, +358 40 129 4987

Rahoittaja: ESR, Etelä-Savon ELY-keskus