Julkaisut

Toinen koulu, toinen maailma. Oppimisen tulevaisuus 2030

Linturi Hannu & Rubin Anita

Oppimisen tulevaisuus 2030 -barometrin tarkoituksena on kerätä asiantuntijoiden käsityksiä, mielipiteitä ja hiljaista tietoa oppimisen, koulutuksen, koulun ja osaamisen tulevaisuuden haasteista. Barometri toteutetaan delfoi-tutkimuksena ja väittämien kautta tarkastellaan odotuksia, toiveita ja pelkoja. Tavoitteena on kartoittaa sitä, millä tavalla kahden eri paneelin asiantuntijat näkevät kunkin tarkasteltavan asian todennäköisyyden tulevaisuudessa ja miten toivottavana tai ei-toivottavana he sitä pitävät.

Ensimmäinen Oppimisen tulevaisuus 2030 -barometri rakennettiin ja sen ensimmäinen kierros toteutettiin vuonna 2010 Opetushallituksen tilauksesta. Sen yhtenä tavoitteena oli tukea erityisesti perusopetuksen opetussuunnitelmatyön uudistamisprosessia, mutta barometrin luonteen mukaisesti kyselyjen teemat koskevat oppimisen ja osaamisen kokonaisuutta laajemmin. Tässä julkaisussa käydään läpi tuloksia ja analysoidaan oppimisen kentän mahdollisia muutoshaasteita vastauksista nousseiden kolmen näkökulman - kiistan, dialogin ja ratkaisun - avulla. Lisäki tulosten pohjalta rakennetaan viisi oppimisen tulevaisuudenskenaariota.

https://www.utu.fi/fi/yksikot/ffrc/julkaisut/tutu-julkaisut/Documents/Tutu_2011-1.pdf


 

Lukion tulevaisuus 2030 – Toinen koulu, toinen maailma

Hannu Linturi, Anita Rubin ja Tiina Airaksinen

Lukion tulevaisuus 2030 on jatkoa opetus- ja kulttuuriministeriön aloitteesta tehdylle yleissivistävän koulutuksen tulevaisuutta luottavalle barometrille. Työtä on tehty yhdessä Otavan Opiston, Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen ja Demos ry:n kanssa.

Opetushallituksen Oppimisen tulevaisuus 2030 -barometrin avulla havainnoidaan sellaisia kehityksen epäjatkuvuuksia, joita trendit ja tilastot eivät paljasta. Lukiojulkaisu on osaraportti barometrin toisesta vuosikierroksesta, jossa uutena kohteena tutkitaan lukion tulevaisuutta.

http://www.oph.fi/download/137072_Lukion_tulevaisuus_2030.pdf


 

Pedagogiset toimintakulttuurit muutoksessa – Sosiaalinen media ja yleissivistävä opetus Suomessa vuonna 2023

Kari A. Hintikka

Tässä katsauksessa sosiaalisen median kehittymistä tarkastellaan seuraavan kymmenen vuoden aikajänteellä. Oletuksena on, että internet ja sosiaalinen media vaikuttavat monin tavoin yleissivistävään opetukseen ja oppimiseen vuoteen 2023 mennessä. Tämän vaikuttavuuden näkivät katsauksen tekemisessä mukana olleet asiantuntijat, jotka myös katsoivat, että esitetyt vaikutukset ovat tässä yhteydessä enemmänkin ali- kuin yliarvioituja. Lähtökohtainen oletus vaikutuksista – erityisesti positiivisista – ei kuitenkaan tarkoita, että katsaus käsittelisi sosiaalista mediaa kritiikittömässä huumassa. Päinvastoin, katsaus tarkastelee toivottavasti realistisesti sosiaalisen median mahdollisuuksia opetuksessa kritiikkiä ja heikkouksia unohtamatta.

http://www.otavanopisto.fi/resources/public//liitteet/julkaisut/somy2023_www.pdf


 

Futura 33 (2014): 3. Oppimisen tulevaisuus

Tulevaisuuden tutkimuksen seura. Helsinki

http://www.tutuseura.fi/julkaisut/futura/futura-3-2014/


 

Futura 34 (2015): 2. Koulun tulevaisuus

Tulevaisuuden tutkimuksen seura. Helsinki

http://www.tutuseura.fi/julkaisut/futura/futura-22015/ 

Futuribles of learning 2030 - Delphi supports the reform of the core curricula in Finland

Tiina Airaksinen, Hannu Linturi, Irmeli Halinen

Artikkeli julkaisussa: Eur J Futures Res (2017) 5: 2.

https://docs.google.com/document/d/15rpoAorHPbvlSj3NjrKNfDuO4DTJvc7SVT9-Wnu761Q

http://link.springer.com/article/10.1007/s40309-016-0096-y