Juho Puikkonen

Juho Puikkonen 

Musiikkipedagogi

Juho on opiskellut Karelia ammattikorkeakoulussa musiikkipedagogiksi, pääaineena sähköbasson soitonopetus. Juho on toiminut freelancer-muusikkona vuodesta 1997. Juho vastaa bändiohjauksesta, musiikin teoriasta, soiton ohjauksesta (sähkö- ja kontrabasso) sekä musiikkialan yhteistyöverkostoista.