Henkilöstö

Harri 
Jokinen
johtaja, rehtori
hallinto

Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian taloudesta, toiminnoista ja kehittämisestä vastaaminen yhteistyössä opiskelijoiden, henkilökunnan, sidosryhmien ja yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa.

Jari 
Kinnula
vararehtori
hallinto

Vastaan Otavan Opiston nettikoulutukseen ja kehittämistoimintaan liittyvien kokonaisuuksien kehittämisestä ja koordinoinnista.

Teresa 
Gestranius
toimistosihteeri
hallinto

Opinto- ja opiskelija-asiat

Riitta 
Kesonen
opintoasiainvastaava
hallinto

Opinto- ja opiskelija-asiat

Mari 
Komulainen
taloussuunnittelija
hallinto

Pirjo 
Kotro
henkilöstökoordinaattori
hallinto

Henkilöstöasiat 

Elina 
Rahikainen
taloussihteeri
hallinto

taloushallinnon tehtävät

Tiina 
Airaksinen
kehittämispäällikkö
kehitys-, hanke- ja tutkimustoiminta

Yleissivistävän koulutuksen kehittämistoiminta, kehittämishankkeet, oppimisen tulevaisuuden tutkimus ja ennakointi.

Kari A. 
Hintikka
kehityspäällikkö
kehitys-, hanke- ja tutkimustoiminta

Tulevaisuuden kehityssuuntien ennakointi, tunnistaminen, soveltaminen ja pilotointi yhdessä verkostojen kanssa. Käytettävyyssuunnittelu.

Laura 
Kekkonen
hankekoordinaattori
kehitys-, hanke- ja tutkimustoiminta

Asiakkaiden osaamisen alkukartoitus, ohjaustyö ja palvelun kehittäminen KATE-hankkeessa.

Brigitta 
Letai
hanketyöntekijä
kehitys-, hanke- ja tutkimustoiminta

Asiakashaastattelut, alkukartoitus, ohjaustyö ja neuvonta KATE-hankkeessa.

Jenni 
Linturi
koulutussuunnittelija
kehitys-, hanke- ja tutkimustoiminta

Projektien suunnittelu, hanketyöskentely sekä hankkeista tiedottaminen.

Aki 
Luostarinen
hankekoordinaattori , tiiminvetäjä
kehitys-, hanke- ja tutkimustoiminta

Koulutuksen ja oppimisen kehittäminen, ops-kehitys, hankekoordinointi, opettajien täydennyskoulutus, kehittämishankkeet, Suunta-tiimin tiiminvetäjä.

Iida-Maria 
Peltomaa
hankekoordinaattori
kehitys-, hanke- ja tutkimustoiminta

Koordinoin Opetushallituksen rahoittamaa STEAMOK-oppimisympäristöhanketta ja toimin yleissivistävän koulutuksen opetushenkilöstön kouluttajana.

Fulvio 
Rizzo
projektipäällikkö
kehitys-, hanke- ja tutkimustoiminta

KATE-hankkeen koordinointi ja hallinnointi, sulautuvan palvelumallin kehittämistyö.

Anne 
Rongas
kehityspäällikkö
kehitys-, hanke- ja tutkimustoiminta

Hankekoordinointi ja kehitystyö. Opetusalan innovaatioiden ja nykyisten toimintojen edistäminen sekä opetustehtävät Nettilukiossa.

Eero 
Suokonautio
koulutussuunnittelija
kehitys-, hanke- ja tutkimustoiminta

Koulutussuunnittelu ja hanketyö. Mukana mm. aikuisten perustaitojen vahvistamiseen keskittyvässä Vahvistu verkossa -hankkeessa.

Titi 
Tamminen
kehityspäällikkö
kehitys-, hanke- ja tutkimustoiminta

Kehittämistyötä hankkeissa ja niiden hallinnossa

Felishia 
Gonzalez
ohjelmoija
ohjelmistokehitys ja infra

Jarkko 
Hakanen
www-suunnittelija
ohjelmistokehitys ja infra

Otavan Opiston www-sivut, sekalaiset sivustoasiat sekä verkkomainonta.

Jouni 
Karnasaari
IT-suunnittelija
ohjelmistokehitys ja infra

Infratiimin vetäjä, IT-tuen suunnittelu ja koordinointi, hankinnoista vastaaminen ja kestävän kehityksen koordinointityö

Juuso 
Kilpi
ATK-tukihenkilö
ohjelmistokehitys ja infra

Työnkuvaani kuuluu henkilökunnan työasemien tuki, opiskelijoiden avustaminen tietotekniikan kanssa sekä erinäiset asiakaspalvelutehtävät.

Pasi 
Kukkonen
ohjelmistosuunnittelija
ohjelmistokehitys ja infra

Juha 
Kyllönen
atk-suunnittelija
ohjelmistokehitys ja infra

Palvelimet

Petja 
Laitila
ohjelmistosuunnittelija
ohjelmistokehitys ja infra

Ohjelmistotestaus ja palvelinten ylläpito

Jari 
Lankinen
www-suunnittelija
ohjelmistokehitys ja infra

Suunnittelen ja toteutan käyttöliittymiä, ulkoasuja sekä toiminnallisuuksia Otavan Opiston verkkosovelluksiin.

Samuel 
Marie-Louise
it-asiantuntija
ohjelmistokehitys ja infra

Tietoverkon palvelujen suunnittelija, kehittäjä ja ylläpitäjä

Antti 
Ukkonen
www-suunnittelija
ohjelmistokehitys ja infra

Antti 
Viljakainen
ohjelmistosuunnittelija
ohjelmistokehitys ja infra

Mika 
Aarnio
opettaja
opetus, ohjaus ja koulutus

Opetan suomea toisena kielenä ja matematiikkaa monikulttuurisilla peruskoululinjoilla.

Annika 
Auronen
verkko-ohjaaja
opetus, ohjaus ja koulutus

Heli 
Auvinen
koulutussihteeri
opetus, ohjaus ja koulutus

Vapaan sivistystyön kurssien suunnittelu ja toteutus

Johanna 
Branchicella
opettaja
opetus, ohjaus ja koulutus

Opetan englantia ja suomea toisena kielenä.

Essi 
Hauta
verkko-ohjaaja
opetus, ohjaus ja koulutus

Työhöni kuuluu Nettilukion opiskelijoiden ohjaus ja verkko-ohjauksen kehittäminen.

Mari 
Hietala
verkko-ohjaaja
opetus, ohjaus ja koulutus

Toimin Nettilukiossa ohjaajana ja opetan uskontoa.

Elise 
Hokkanen
verkko-ohjaaja
opetus, ohjaus ja koulutus

Työhöni kuuluu nettiperuskoulun ja nettilukion opiskelijoiden ohjaus, nettiperuskoulun hakemusten käsittely ja nettiperuskouluun hakemiseen liittyvä neuvonta ja ohjaus sekä verkko-ohjauksen kehittäminen.

Hanna 
Immonen
opettaja
opetus, ohjaus ja koulutus

Olen biologian ja kemian opettaja lääketieteen pääsykokeisiin valmentavalla linjalla. Samalla toimin lääkislinjan linjanvetäjänä. 

Sari 
Jaaranen
verkkopedagogi
opetus, ohjaus ja koulutus

Olen aineopiskelulinjan vetäjä ja ohjaan opiskelijoita nettilukiossa ja aineopiskelulinjalla.

Enni 
Karjalainen
verkko-ohjaaja
opetus, ohjaus ja koulutus

Nettilukion opinto-ohjaus ja ohjaustyön kehittäminen.

Natalia 
Kelkka
opettaja
opetus, ohjaus ja koulutus

Perusopetuksen alkuvaiheen linjanvetäjän tehtävät ja opintojen ohjaus. Opetan lisäksi suomea toisena kielenä ja Nettilukiossa venäjän kieltä.

Heikki 
Koponen
opettaja
opetus, ohjaus ja koulutus

Biologian ja maantieteen opettaja Suunta-tiimi, Pelipedagogian asiantuntija Hankkeet: Digillä duuniin!, Tunnetko naapurisi, SHAKE

Saara 
Kotkaranta
verkko-ohjaaja
opetus, ohjaus ja koulutus

Toimin nettilukion ja nettiperuskoulun ohjaajana ja opetan matemaattisia aineita.

Maria 
Kulmala
verkko-ohjaaja
opetus, ohjaus ja koulutus

Työhöni kuuluu nettilukion opiskelijoiden ohjaus ja verkko-ohjauksen kehittäminen.

Eeva 
Lehikoinen
verkko-ohjaaja
opetus, ohjaus ja koulutus

Nettilukion hakemusten käsittely ja opintojen ohjaus sekä englannin opetus verkossa.

Tiina 
Liimatainen
verkko-ohjaaja
opetus, ohjaus ja koulutus

Toimin nettilukiolaisten opintojen ohjaajana ja ohjaustiimin vetäjänä.

Terhi 
Linnansaari-Rajalin
verkko-ohjaaja
opetus, ohjaus ja koulutus

Työhöni kuuluu nettilukion opiskelijoiden ohjaus ja verkko-ohjauksen kehittäminen.

Annukka 
Manninen
verkko-ohjaaja
opetus, ohjaus ja koulutus

Olen nettiperuskoulun linjanvetäjä, ohjaustiimin toinen vetäjä ja ohjaan opiskelijoita sekä nettiperuskoulussa että nettilukiossa.

Johanna 
Mattila
opettaja
opetus, ohjaus ja koulutus

Työhöni kuuluu nettilukion opiskelijoiden ohjaus ja verkko-ohjauksen kehittäminen ja olen nettiperuskoulussa maantiedon, biologian ja terveystiedon opettajana sekä nettilukiossa terveystiedon opettajana.

Ville 
Mäkelä
opettaja
opetus, ohjaus ja koulutus

Matematiikan opetus ja linjanvetäjä aikuisten perusopetuksessa.

Virve 
Mörsky
verkko-ohjaaja
opetus, ohjaus ja koulutus

Työhöni kuuluu nettilukion opiskelijoiden ohjaus ja verkko-ohjauksen kehittäminen.

Ulla 
Pakkanen
opettaja
opetus, ohjaus ja koulutus

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä ja opintojen ohjaus

Natalia 
Papunen
opettaja
opetus, ohjaus ja koulutus

Opetan suomea toisena kielenä. Olen aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen koulutuksen linjanvetäjä.

Vesa 
Partanen
opettaja
opetus, ohjaus ja koulutus

Opetan fysiikkaa ja matematiikkaa.

Tuija 
Salminen
opettaja
opetus, ohjaus ja koulutus

Olen ruotsin opettaja ja aktiivinen toimija erilaisissa kehittämishankkeissa.

Eveliina 
Pöysti
verkko-ohjaaja
opetus, ohjaus ja koulutus

Työhöni kuuluu nettilukion ja nettiperuskoulun opiskelijoiden ohjaus ja verkko-ohjauksen kehittäminen.

Nelli 
Raivio
opettaja
opetus, ohjaus ja koulutus

Toimin nettilukiossa ohjaajana ja opetan historiaa, yhteiskuntaoppia ja elämänkatsomustietoa. 

Petra 
Roininen
verkko-ohjaaja
opetus, ohjaus ja koulutus

Työhöni kuuluu nettilukion opiskelijoiden ohjaus ja verkko-ohjauksen kehittäminen. Olen toimivapaalla 1.8.2019–31.7.2020.

Jari 
Sarja
verkkopedagogi
opetus, ohjaus ja koulutus

Tietotekniikkakurssien tekeminen ja arviointi.

Miia 
Sivén
linjanvetäjä
opetus, ohjaus ja koulutus

Nettilukion linjanvetäjä ja Otavian verkkokoulutuksista vastaavan tiimin vetäjä.

Kirsi 
Sojakka
opettaja
opetus, ohjaus ja koulutus

Opetan luonnontieteellisiä aineita kuten ympäristöoppia ja kemiaa pääsääntöisesti kontaktiopetuksena.

Anna-Maria 
Suora
opettaja
opetus, ohjaus ja koulutus

Opetan englantia ja olen aikuisten perusopetuksen päättövaiheen koulutuksen (monikulttuurinen peruskoululinja) linjanvetäjä.

Enrique 
Tessieri
opetus- ja ohjauskoordinaattori
opetus, ohjaus ja koulutus

Edistän ja vahvistan moninaisuutta Otavan Opistolla.

Jukka 
Tikkanen
koulutussuunnittelija
opetus, ohjaus ja koulutus

Kasvatustieteen linja, oppimisen tulevaisuus ja osaamisten arviointi, nettilukion musiikki ja Bändilinja

Riikka 
Turpeinen
verkko-ohjaaja
opetus, ohjaus ja koulutus

Työhöni kuuluvat muun muassa nettilukion opiskelijoiden ohjaus, verkko-ohjauksen kehittäminen sekä ylioppilaskirjoituksiin liittyvät tehtävät.

Tarja 
Varpanen
opettaja
opetus, ohjaus ja koulutus

Olen äidinkielen ja kirjallisuuden sekä suomen kielen verkko-opettaja.

Saana 
Wolff
verkko-ohjaaja
opetus, ohjaus ja koulutus

Työhöni kuuluu nettilukion opiskelijoiden ohjaus ja verkko-ohjauksen kehittäminen. Olen toimivapaalla 19.2.2020 saakka.

Minna 
Vähämäki
suunnittelija
opetus, ohjaus ja koulutus

Opettaja, suunnittelija sekä Vapaan sivistystyön tiiminvetäjä. Vapaan sivistystyön pitkien linjojen suunnittelu ja koordinointi, kurssisuunnittelu ja kokonaisuudet.

Lauri 
Ylä-Jussila
opettaja
opetus, ohjaus ja koulutus

Historian ja yhteiskuntaopin opetus maahanmuuttajakoulutuksessa sekä aikuislukion linjanvetäjän tehtävät. 

Niko 
Kaunisto
yhteisöohjaaja
ruokala ja asuntola

Opiskelijoiden tukeminen koulunkäynnissä ja muissa arjen asioissa

Anneli 
Lahtinen
suurtalouskokki
ruokala ja asuntola

Paula 
Laurovuori
siivooja
ruokala ja asuntola

Pirjo 
Pekurinen
toimitilahuoltaja
ruokala ja asuntola

Päivi 
Ruhanen
internaattipalveluohjaaja
ruokala ja asuntola

Oppilaiden ohjaus, arjen hallinta asuntola-asumisessa.

Eija 
Snellman
suurtalouskokki
ruokala ja asuntola

Anitta 
Uimonen
ruokapalveluesimies
ruokala ja asuntola

Robert 
Blomerus
graafinen suunnittelija
sisällöt, media ja markkinointi

Ville 
Järvenpää
mediatuottaja
sisällöt, media ja markkinointi

Markkinoinnin suunnittelu, viestintä, mediatuotannot ja yhteistyökumppanuudet. Mediatiimin tiiminvetäjä.

Saila 
Karjalainen
sisältötoimittaja
sisällöt, media ja markkinointi

Nettilukion ja Nettiperuskoulun verkkokurssien ja muiden oppimateriaalien tuottaminen.

Nina 
Kurki
sisältökoordinaattori
sisällöt, media ja markkinointi

Vastaan verkkokurssituotannoista. Lisäksi olen oppimisympäristö Muikun ja oppilaitoshallintajärjestelmä Pyramuksen product owner eli tuoteomistaja.

Mikko 
Tarmia
mediatuottaja
sisällöt, media ja markkinointi

Työtehtäviini kuuluu mm. oppimateriaalien ja niihin liittyvän median tuottaminen, sekä mediatekniikka.