Hankkeesta

Mikä on KATE-hanke?

Hankkeen nimi: Kansainväliset tulijat Etelä-Savon työelämä-ja yrittäjyyspolulle -matalan kynnyksen palvelumalli - KATE

Hankkeen toteutusaika: 01.01.2019-30.06.2021

Rahoittaja: ESR, Etelä-Savon ELY-keskus

Tavoitteet: 

Hankkeen tavoitteena on luoda innovatiivinen, asiakaslähtöinen ja sulautuva matalan kynnyksen palvelumalli, joka toimii yrittäjien, kansainvälisten työntekijöiden ja viranomaisten välillä entistä paremmin, myös digitaalisia mahdollisuuksia hyödyntäen. Tässä mallissa palvelut suunnitellaan saumattomasti osittain verkossa ja osittain kasvokkain tapahtuviksi; teknologia ja lähipalvelu toimivat rinnakkain. Ohjauksen, neuvonnan ja tiedotuksen kautta malli kehittyy nykyistä laajemmalle kohderyhmälle sekä luo uusia hyödynnettäviä toimintamalleja maahanmuuttajien (ja kaikkien vaikeasti työllistyvien) tueksi. Yrityksille tarjoamme apua ja tukea ulkomaalaistaustaisen henkilön palkkaamiseen liittyvissä asioissa ja olemme tarvittaessa tukena työhön perehdyttämisessä. Henkilöasiakkaiden palvelupolku rakentuu joustavasti asiakkaan taustoja ja toiveita kunnioittaen.

Kenelle hanke on tarkoitettu? 

Hankkeella pyritään auttamaan Etelä-Savoon muuttaneita ja muuttavia henkilöitä, jotka ovat jossain vaiheessa tulleet ulkomailta Suomeen. Myös toisen sukupolven maahanmuuttajat kuuluvat hankkeen kohderyhmään.
Katso lisää

Toinen pääkohderyhmä on eteläsavolaiset yritykset ja yritykset, jotka haluavat investoida Etelä-Savoon.
Katso lisää

Ketkä ovat hankkeen toteuttajat?

KATE-hankkeen toteuttajana toimii Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia ja osatoteuttajana MikseiMikkeli Oy

Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavialla on vahvaa osaamista maahanmuuttajille suunnatun koulutuksen toteuttamisesta paikallisesti ja verkossa.

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n tehtävänä on kehittää alueen elinvoimaisuutta ja yrittäjyyttä. 

Otavian yhteyshenkilö: 

Fulvio Rizzo, fulvio.rizzo@otavia.fi, +358 40 129 4987