Hankkeesta

Mikä on KATE-hanke?

KATE- Kansainväliset tulijat Etelä-Savon työelämä-ja yrittäjyyspolulle -matalan kynnyksen palvelumalli
KATE Hanke on ESR 2019-2021 rahoittama projekti, jonka ydin tavoite on luoda matalan kynnyksen malli, jossa tuotetaan lähi ja verkko palvelut riippumattomasti ajasta ja paikasta.   


Mitkä ovat hankkeen tavoitteet?

KATE-hanke pyrkii yhdistämään jo olemassa olevia palveluja lisäarvon tuottamiseksi
kansainvälisten henkilöiden työllistymiseen ja yritysten kasvun tukemiseen. Lisäksi tavoitteena on parantaa yritysten tietoisuutta ja mahdollisuuksia kansainvälistymiseen ja kilpailukyvyn lisääntymiseen.


Kenelle hanke on tarkoitettu?

Hanke koskee Etelä-Savoon ulkomailta muuttaneita henkilöitä, muun muassa kouluttamattomat, koulutetut, valmistumassa olevat tai työkokemusta omaavat kansainväliset tulijat.
Katso lisää

Toinen pääkohderyhmä on eteläsavolaiset yritykset ja yritykset, jotka haluavat investoida Etelä-Savoon.
Katso lisää


Ketkä ovat hankkeen toteuttajat?

KATE-hankkeen toteuttajana toimii Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia ja osatoteuttajana MikseiMikkeli Oy