Nettiperuskoulu-hakeminen

Haku

Pääsyvaatimukset

Nettiperuskoulu on ensisijaisesti tarkoitettu 18 vuotta täyttäneille aikuisille. Nettiperuskouluun voidaan kuitenkin hyväksyä rehtorin erillisellä päätöksellä alle 18-vuotias nuori, mikäli oppivelvollisuusikä on sivuutettu ja opiskelijaksi hyväksymiselle on riittävät perusteet.

Nettiperuskoulu on tarkoitettu aikuisille, joilla ei ole perusopetuksen päättötodistusta. Mikäli hakijalla on jo päättötodistus, voi aiempia opintoja kerrata aineopiskelijana. Aineopiskelijana on myös mahdollista korottaa arvosanoja.

Nettiperuskoulun opiskelija ei voi olla samanaikaisesti kirjoilla varsinaisena opiskelijana toisessa oppilaitoksessa (perusopetus, lukiokoulutus, ammatillinen koulutus, ammatillinen aikuiskoulutus, ammattikorkeakoulukoulutus). Toisessa koulutuksessa opiskelevan on kuitenkin mahdollista täydentää ja laajentaa opintojaan aineopiskelijana.

Hakeminen

Nettiperuskouluun voi hakea ympäri vuoden ja opinnot voi myös aloittaa mihin aikaan vuodesta tahansa.

Mikäli hakija on alle 18 -vuotias, tulee hänen yhdessä huoltajan kanssa esittää sähköisessä hakemuksessa perustelut alaikäisenä hyväksymiselle.

Nettiperuskouluun haetaan sähköisellä hakulomakkeella.

Hae opiskelijaksi

Todistusjäljennökset

Sähköisen hakulomakkeen lisäksi hakijan tulee toimittaa todistukset aiemmista opinnoistaan. Jäljennökset aiempien opintojen todistuksista liitetään sähköiseen hakulomakkeeseen tai postitetaan Otavan Opistolle. Todistusjäljennöksiä tarvitaan myös mahdollisia hyväksilukuja varten.

Todistusjäljennökset voi lähettää postitse seuraavaan osoitteeseen:

Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia/Nettiperuskoulu
Otavantie 2 B
50670 Otava

Opiskelijaksi hyväksyminen

Mikäli hakija täyttää nettiperuskoulun pääsyvaatimukset, voidaan hänet hyväksyä opiskelijaksi. Ennen opiskelijaksi hyväksymistä hakijan tulee täyttää sähköinen hakulomake ja toimittaa tarvittavat todistusjäljennökset. Tieto opiskelijaksi hyväksymisestä saapuu sähköpostitse.

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Opiskelupaikan voi ottaa vastaan sähköisellä allekirjoituksella (sähköinen tunnistautuminen tai mobiilivarmenne). Mikäli hakijalla ei ole mahdollisuutta ottaa opiskelupaikkaa vastaan sähköisen tunnistautumisen avulla, voi opiskelupaikan ottaa vastaan lähettämällä ilmoittautumislomakkeen postitse.

Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen opiskelijalle lähetetään lisätietoja opintojen aloittamisesta sähköpostitse.

Lisätietoja

Hakemiseen liittyvät kysymykset

Elise Hokkanen
elise.hokkanen@otavia.fi
044 794 3273

Nettiperuskoulun vetäjä

Annukka Manninen
annukka.manninen@otavia.fi
044 7945108