Organisaatio

Otavia on Mikkelin kaupungin ylläpitämä liikelaitos, jossa voi suorittaa aikuisten lukiokoulutuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön opintoja. Otavian erityisosaamista ovat etäopetus ja verkkopedagogiikka, monikulttuuristen ryhmien opetus sekä vapaan sivistystyön koulutukset. Otavia tarjoaa koulutusta ja koulutuksen kehittämiseen liittyviä palveluita alueellisesti, valtakunnallisesti ja globaalisti.

Otavan Opiston liikelaitoksen toimintaa ohjaa johtokunta, johon kuuluu 8 jäsentä: Terhi Patja, Satu Soivanen, Satu Hasanen, Jukka Kumpusalo, Inka Kärkkäinen, Erkki Takatalo, Vesa Sorasahi ja Nina Kurki

Otavian johtaja-rehtorina toimii Harri Jokinen ja vararehtorina Jari Kinnula.