Digillä duuniin!

Digillä duuniin!
 

Hankkeen nimi: Digillä duuniin! (Digitaaliset sovellukset nuorten työllisyyspalveluissa)

Hankkeen toteutusaika: 1.6.2017 - 31.5.2020

Hankkeen lyhyt kiteytys: Syrjäseudulla asuvat nuoret ovat kaukana oppilaitoksista, työpaikoista ja palveluista. He tarvitsevat uudenlaista tukea koulutuksen ja työpaikan saamiseen omassa elinympäristössään. Digillä duuniin! -hanke kehittää nuorten työllisyyttä tukevia palveluita Etelä-Savon syrjäseuduilla digitaalisuutta ja pelillisyyttä sekä ryhmätoimintaa hyödyntäen.

Tavoitteet: Hanke tarjoaa nuorille monipuolista ryhmätoimintaa sekä työelämä- ja yrittäjyysvalmennusta. Hankkeessa toteutetaan verkossa toimivan nuorten työpajan pilotti ja kehitetään työelämäpalveluita pelipedagogiikan avulla. Hankkeen toimenpiteet tukevat nuorten pääsyä työllisyyttä tukeviin palveluihin, jotka edistävät työelämävalmiuksien kehittymistä ja siirtymistä työelämään. Hankkeessa järjestetään myös nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille koulutusta ja tukea. Koulutukset tukevat ammattilaisten valmiuksia ja osaamista tarjota ja kehittää nuorten työllisyyttä tukevia palveluita digitaalisuutta ja pelillisyyttä hyödyntäen. Lisäksi hankkeessa järjestetään kehittämispäiviä, jotka auttavat ylläpitämään osaamista, vaihtamaan kokemuksia ja luomaan uusia työtapoja ja menetelmiä vertaistuen keinoin.

Hankkeen päätoteuttaja: XAMK – Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat/yhteistyötahot:  Otavan Opisto

Otavan Opiston yhteyshenkilö ja –tiedot: Heikki Koponen, heikki.koponen(at)otavanopisto.fi, puh. 044-7945307

Rahoittaja: ESR - 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus