Tulevaisuudentutkimus - Delfoi-koulutus - Otavan Opisto

Tulevaisuudentutkimus - Delfoi-koulutus 2019

tulevaisuudentutkimus - delfoi-koulutus - pallo kadella

Delfoi-koulutuksessa perehdytään tulevaisuudentutkimuksessa käytettävään Delfoi-asiantuntijamenetelmään. Koulutus koostuu noin kerran kuussa järjestettävistä pajoista sekä ohjatusta etäopiskelusta, jolloin osallistuja työstää omaa tutkimustaan tai projektiaan

Millaista Delfoi-koulutus on?

Minimissään Delfoi -koulutus on osallistumista menetelmätoteutukseen panelistin näkökulmasta ja laajimmillaan väitöstutkimusten ohjausta. Oma osansa on tutkimuslaitosten ja työelämän projekteilla sekä menetelmäkehittämisellä, johon Delfoi-yhteisö laajemminkin osallistuu.

Toimintaympäristöinä ovat Delfoi -kehittäjäyhteisö (http://edelfoi.ning.com), Delfoi-työpajat (http://edelfoi.ning.com) ja eDelphi -ohjelmisto (https://www.edelphi.org).

Kenelle Delfoi -koulutus soveltuu?

Delfoi-koulutus soveltuu niille, jotka haluavat valita opinnäytetyöhönsä tutkimusmenetelmäksi tulevaisuudentutkimuksen asiantuntijamenetelmän.  Koulutus soveltuu myös niille, jotka työssään ennakoivat ja luotaavat mahdollisia tulevaisuuksia, sekä kenelle tahansa tulevaisuudentutkimuksen menetelmistä kiinnostuneelle.

Koulutuksen tavoitteet ja sisällöt

I Delfoi-perusteet: Panelistinäkökulma

Tutustumisjaksolla perehdytään Delfoi-menetelmään ja sen eDelphi -verkkosovellukseen (http://www.edelphi.org) asiantuntijapanelistin näkökulmasta. Alkujaksolla simuloidaan Delfoi-prosessi ja reflektoidaan saatuja kokemuksia ja menetelmää yleisemminkin.

Tutustumisjakso kestää 2-4 viikkoa ja edellyttää aktiivista osallistumista kyselyyn sekä tutustumista Delfoi-artikkeleihin. (2 ov/3 op)

II Delfoi-menetelmä: Menetelmäteoria, tutkimusaihe ja tutkimusympäristö

Toisella jaksolla perehdytään menetelmään oman tiedonalan näkökulmasta, esitellään ja dokumentoidaan oma (harjoitus)tutkimusaihe ja valitaan sille sopiva Delfoi-tekniikan sovellus. Ne jotka eivät jatka varsinaiseen suunnitelmaan kirjoittavat esseen metodista oman tiedonalan näkökulmasta.

Jakson aikana laaditaan Delfoi-harjoitus verkkoon ja perustetaan kullekin opiskelijalle oma tutkimusympäristö verkkoon. Käytössä on eDelphi -ohjelmisto, johon jaksolla perehdytään managerinäkökulmasta siten, että se toimii metodioppimisen toiminnallisena välineenä (2 ov/3 op).

III Delfoi-suunnittelu: Verkkopohjainen tutkimussuunnittelu

Kolmannella jaksolla kukin opiskelija tai opiskelijaryhmä laatii omaan tieteen- tai tiedonalaan sovitetun aihekuvausta tarkemman tutkimussuunnitelman (tutkimusaihe, kysymyksenasettelu, tutkimustavoite, tutkimusteemat, asiantuntijuudet ja paneelin rakenne). Samalla jatkuu verkkotyökalun (eDelphi) managerikäyttö niin, että osallistutaan myös työkalun kehittämiseen.

Näkökulmaa laajennetaan kehittäjäyhteisötoiminnan suuntaan siten, että jaksolla osallistutaan myös muiden töiden kehittämiseen liittoutuen ja konsultoiden sekä toimien tarvittaessa muiden asiantuntijapanelisteina tai avaininformantteina. Opiskelijoille suositellaan käytäväksi lähityöpajaa toisen tai kolmannen jakson aikana. (2-4 ov/3-6 op)

IV Delfoi-toteutus: Tutkimusprojekti

Neljännessä vaiheessa käynnistetään todelliset tutkimusprosessit, ohjataan tutkimuksen (managerointi) kulkua, analysoidaan tuloksia ja julkaistaan tutkimustulokset verkossa. Kiinnostuneet tai ison tutkimustyön käynnistäneet jatkavat Delfoi-managerikoulutuksessa. (4-8 ov/6-12 op)

Koulutuksen aikataulu

Delfoi-koulutukseen pääsee opiskelemaan 24/7, joten opiskelu etenee opiskelijan itselleen määrittelemän rytmityksen mukaisesti. Koulutus sisältää lähiopetusta sekä etäopetusta verkkoympäristössä.

Pajojen aikataulut 2019 (syyslukukausi)

Elokuu 23.-24.8.2019
Syyskuu 20.-21.9.2019
Lokakuu 25.-26.10.2019
Marraskuu 15.-16.11.2019
Joulukuu 13.-14.12.2019

Paikka

Otavan Opisto, Otavantie 2 B, 50670

http://otavanopisto.adobeconnect.com/delfoi

Verkkopalvelut

Ohjelmisto https://www.edelphi.org

Kehittäjäyhteisö http://edelfoi.ning.com

Paja-tapaamiset http://otavanopisto.adobeconnect.com/delfoi

Kouluttajat ja todistus

Kouluttajina toimivat Antti Kauppi ja Hannu Linturi sekä vierailevat Delfoi-asiantuntijat.

Koulutuksesta annetaan erillinen todistus, jonka voi sisällyttää muihin opintoihin.

Hinta

Delfoi-koulutuksen lukuvuosi jakautuu kevät- ja syyslukukauteen. Koulutuksen lukukausihinta on 100€/hlö ja oikeuttaa osallistumaan koulutukseen maksuajankohtaa käsittävän lukukauden ajan. Kevätlukukausi alkaa tammikuussa ja päättyy kesäkuussa, syyslukukausi alkaa elokuussa ja päättyy joulukuussa. Hintaan sisältyy noin kerran kuukaudessa järjestettävät kaksipäiväiset pajat, ohjaus ja eDelphin käyttöoikeus koulutuksen ajan.

Ilmoittautuminen

Koulutukseen osallistuminen vahvistetaan maksamalla osallistumismaksu (100€/ilmoittautuminen) ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankin kautta tai valitsemalla laskutusvaihtoehto. Lasku lähetetään välittömästi ilmoittautumisen jälkeen.

Koulutukseen ilmoittaudutaan sähköisellä ILMOITTAUTUMISLOMAKKEELLA

Lisätietoja

Lisätietoja koulutuksesta antaa koulutussuunnittelija Jukka Tikkanen, jukka.tikkanen@otavanopisto.fi

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova ja ilmoittautumisen yhteydessä veloitamme osallistumismaksun (100€/ilmoittautuminen). Osallistumismaksu palautetaan ainoastaan siinä tapauksessa, että Otavan Opisto joutuu peruuttamaan koulutuksen. 

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Paikka:

Otavan Opisto, Otavantie 2B, 50670 Otava (Mikkeli)