Santra Chattibotti - Tietosuojaseloste

  

Tietosuojaseloste 5.9.2018

Rekisterinpitäjä:
Otavan Opisto
Santra -hanke 2016-2018
Otavantie 2 B, 50670 Otava
kari . hintikka (a) otavanopisto . fi
GSM 0400 912 979

Santra -chattibotti on Otavan Opiston 2-vuotinen hanke, jota rahoittaa Opetushallitus ja se päättyy 30.6.2019. Santra -hanke tutkii suomenkielisten chattibottien mahdollisuuksia anonyymissa opetuskäytössä, muun muassa opiskeluneuvonnassa ja uudentyyppisissä itseopiskelu-tehtävissä lukion oppiaineissa.

Chattibotilla (engl. chatbot) tarkoitetaan sovellusta, joka tunnistaa ihmisen chatti-ikkunaan kirjoittamia sanoja tai lauseita ja vastaa niihin etukäteen kirjoitetuilla vastauksilla. Santra -chattibottia käytetään täysin anonyymisti eikä käyttäjästä tallenneta esimerkiksi päätelaitteen internet-osoitetta eikä botti kysy missään yhteydessä mitään henkilötietoja.

Botin kanssa käydyt chatit tallennetaan bottipalvelimelle erilliseen lokihistoriaan, johon on pääsy vain valtuutetuilla Otavan Opiston työntekijöillä. Muiden oppilaitosten Sntra-bottien tallenteita pääsee katsomaan vain näiden valtuutetut työntekijät.

Chatit tallennetaan ainoastaan botin vastausten kehittämiseksi ja ne tuhotaan analysoinnin jälkeen. Chattibotti ei siis ole koneäly, joka oppisi keskusteluistaan ihmisen kanssa vaan toimii pikemminkin vaikkapa painoindeksilaskurin tapaan. Bottia voidaan kuitenkin kehittää analysoimalla chatteja jälkikäteen katsomalla miten ihmiset oikeasti juttelevat bottien kanssa ja kehittää tältä pohjalta uusia vastauksia ja parantaa aiempia.

Ihmiskäyttäjän on kuitenkin mahdollista kirjoittaa joko vahingossa tai tarkoituksella omia tai muiden ihmisten yksityisiä tietoja botille. Käyttäjä voi esimerkiksi kirjoittaa botille oman nimensä ja sähköpostiosoitteensa työntekijöiden yhteydenottoa varten.

Tällöin syntyy tietosuoja-asetuksen (GDPR) tarkoittama henkilörekisteri vaikka chattibotti ei sinänsä kerää tai tallenna mitään tietoa käyttäjistä. Botin ylläpito tuhoaa nämä tiedot muun lokihistorian yhteydessä normaalisti. Epäselvissä tilanteissa ja myös ylipäänsä Santra-chattibotin toiminnasta voit olla yhteydessä botin ylläpitoon.

Otavan Opistolla on erilliset tietosuojaselosteet markkinoinnista, hankeosallistujien kirjaamisesta, plagioinninhavaitsemisjärjestelmästä sekä opiskelijarekisteristä. Niihin voit tutustua tästä.

kari . hintikka (a) otavanopisto . fi
GSM 0400 912 979