Bändilinja

Bändilinja

Bändilinjaa kehitetään eikä se tällä hetkellä ole tarjolla. Informoimme tulevaisuuden suunnitelmista Otavan Opiston nettisivuilla.

Bändilinja antaa opiskelijalle monipuolisen kuvan kevyen musiikin ja bänditoiminnan keskeisistä osa-alueista sekä vahvistaa opiskelijan osaamista omien tavoitteiden mukaisesti. Opiskelija voi suuntautua Bändilinjalla joko yhtyesoittoon tai musiikkiteknologiaan. Uutuutena kaikkia projekteja läpäisevänä teemana on syksystä 2017 alkaen elektroninen musiikki.

Koulutus antaa opiskelijalle runsaasti monipuolisia valmiuksia alan jatko-opintoihin ja välineitä oman musiikillisen harrastuneisuuden syventämiseen ja hyödyntämiseen eri aloilla.

Koulutuksen sisältö

Opintovuosi jakautuu neljään projektiin, joista kukin voidaan suorittaa myös itsenäisenä kokonaisuutena.

Yhtyesoitto I

Projekti vahvistaa oman instrumentin hallintaa ja yhtyesoittotaitoja. Elektroninen musiikki ja tietokone sovitetaan osaksi bänditoimintaa.

 • aloitusleiri ja bändiklinikka, soitinopetus, tietokone instrumenttina
 • etäjakso (mm. pop-teorian alkeet, bändisoittamisen perusteet, ohjelmiston opiskelu ja yksilöllinen harjoittelu, soitinopetus)
 • bändileiri ja esiintyminen

Biisinteko

Projektissa sävelletään, sanoitetaan ja sovitetaan yksi tai useampi oma tai yhteinen biisi. Projektissa opiskellaan myös tietokoneavusteista säveltämistä sekä harjoitellaan konemuusikon ja perinteisemmän lauluntekijän välistä yhteistyötä. Soittajat tuottavat materiaalia konemuusikoille, jotka puolestaan tekevät taustoja soittajille.

 • biisipaja I ja äänitekniikan työkalut, tietokoneavusteinen säveltäminen
 • etäjakso (mm. biisinteon perusteet, rytmimusiikin ja elektronisen musiikin historia, biisien työstäminen, äänittäminen ja jakaminen koulutuksen verkkoympäristössä)
 • biisipaja II - biisien valmiiksi työstäminen (sovittaminen, harjoittelu) ja esittäminen

Studiotyö

Projektissa tuotetaan, äänitetään ja masteroidaan opiskelijoiden valitsemat biisit.

 • studiopaja I - studiotyöskentelyn perusteet
 • etäjakso (mm. äänitettävien biisien sovittaminen, harjoittelu ja hiominen äänityskuntoon)
 • studiopaja II - biisien äänittäminen ja miksaaminen

Yhtyesoitto II tai musiikkiteknologian projektityö

 • yhtyesoitto II: yhtyesoitto, bändiklinikat, soitinopetus, musiikin teoria, rytmimusiikin historia ja tyylilajit, lopputyö
 • musiikkiteknologian lopputyö toteutetaan henkilö- tai ryhmäkohtaisen projektisuunnitelman mukaisesti

Muut opinnot

 • musiikin teoria
 • opintojen ohjaus

Bändilinja koostuu noin kerran kuussa järjestettävistä viikon tai kahden viikon kestoisista intensiivijaksoista, jolloin opiskelu tapahtuu Mikkelissä, sekä niiden väliin ajoittuvista etätyöskentelyn jaksoista, jolloin opiskelu tapahtuu koulutuksen verkkoympäristöissä yhdessä ja itsenäisesti.

Intensiivijaksoilla on mahdollisuus majoittua Otavan Opiston asuntolassa Otavassa.

Yhtyesoittoon suuntautuvilla kevätlukukausi on lähiopetuspainotteinen. Opiskelun tukena on monipuolinen verkko-oppimisympäristö, mm. verkossa toimiva musiikkikoulu Rockway, sekä musiikin teossa tarvittavat ohjelmat.  Bändilinjan suorittanut voi saada jatko-opintoihin hakiessaan 1-3 lisäpistettä.

Opetusmuoto
Monimuoto-opetus.

Koulutuksen laajuus
Koulutuksen laajuus on 28–30 ov.

Opiskelupaikat
Koulutukseen valitaan 12 opiskelijaa haastattelujen ja soittonäytteen perusteella.

Valintaperusteet
Koulutukseen hakijan tulee olla 18 vuotta täyttänyt, peruskoulun suorittanut ja alalle motivoitunut tai alasta kiinnostunut. Poikkeustapauksessa koulutukseen voidaan hyväksyä myös alle 18-vuotias.

Hakijalta edellytetään jonkin bändi-instrumentin perushallintaa.

Pääsy- ja soveltuvuuskoe
Kaikki hakijat haastatellaan henkilökohtaisesti ja heiltä pyydetään soittonäyte tai näyte tietokoneella tehdystä musiikista. Haastattelu järjestetään tapauskohtaisesti joko Otavassa tai puhelimen/verkon välityksellä.

Lisätietoja

Jukka Tikkanen, jukka.tikkanen@otavanopisto.fi

Pidätämme oikeudet muutoksiin

Esitteet