Osallistujalle

Osallistujalle

Osallistuja saa apua ja tukea hankkeen työntekijöiltä opintoihin ja työllistymiseen liittyvissä asioissa, mutta osallistujan oma motivaatio on ratkaiseva tekijä prosessin onnistumisessa.

Hanketyöntekijä ja osallistuja tekevät yhdessä osaamiskartoituksen, jonka pohjalta osallistujalle tehdään henkilökohtainen suunnitelma kohti työ- tai opiskelupolkua. 

Toimenpiteinä työllistymisen edistämiseksi hanke tarjoaa osallistujalle esimerkiksi:

  • työ- ja/tai opintopolku suunnitelma
  • yrityksen perustamisneuvonta
  • Koulutuspakettien avulla voidaan tukea osallistujan koulutuspolkua (muun muassa korttikoulutukset, työhön tutustuminen, sanasto) 

Työnhakuvalmennus kuuluu järjestettäviin koulutuspaketteihin:

  • CV:n laatiminen, ja/tai vastaavien tietojen ja osaamisen todentaminen (erilaisilla sähköisillä työkaluilla ml. LinkedIn)
  • työhaastattelu (ml. oman osaamisen markkinointi, es. esittelyvideo,  vuorovaikutustaidot, liveharjoittelu) 
  • työpaikan etsiminen ja hakeminen (sähköisiä rekrytointimenetelmiä, yksityiset työnvälitysfirmat, alueen työmarkkinatilanne ja somen hyödyntäminen
  • suomalaisen työelämän käytäntöjä ja pelisääntöjä

Toimeenpiteinä voi olla myös:

  • vierailuja yrityksiin
  • match-up tilaisuudet, jossa yritysten edustajat ja kansainväliset tulijat kohtaavat

Materiaalipankissa hyödyllisiä linkkejä ja materiaalia mm. itsenäiseen työnhakuun.

Autamme mielellämme puhelimitse, kasvotusten ja chatin kautta.