Ammattiin! - Etelä-Savon toisen asteen kehittämishanke
 

Hankkeen nimi: Ammattiin! - Etelä-Savon toisen asteen kehittämishanke

Hankkeen toteutusaika: 2.1.2017 - 30.6.2019

Hankkeen lyhyt kiteytys: Joustavat henkilökohtaiset opinpolut ja jatko-opinnot tai työllistyminen. Yksilöllisten oppimispolkujen kehittäminen ja verkkopohjaisten ohjaustoiminnan ratkaisujen mallintaminen luo uusia mahdollisuuksia tukea työssä tapahtuvaa oppimista.

Tavoitteet: Ammattiin! kehittämishankkeen keskeisenä tavoitteena on lisätä työssäoppimisen muotoja ja määrää, mutta samalla varmistaa työelämän tarvitsema tuki opiskelijoiden ohjaukselle. Hankkeen toimenpiteiden kautta lisätään mahdollisuuksia suorittaa yhä enenevässä määrin opintoja työelämässä ja verkossa ja näin lisätä joustavia, henkilökohtaisia opintomahdollisuuksia. Hankkeen toimenpiteissä huomioidaan suuri aikuisopiskelijoiden määrä maakunnassa ja lisätään osaamista henkilökohtaisten opintopolkujen laadintaan sekä aiemmin opitun tunnistamiseen ja tunnustamiseen.

Hankkeen päätoteuttaja: Etelä-Savon Koulutus Oy

Osatoteuttajat/yhteistyötahot: Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, Suomen Nuoriso-opiston kannatusyhdistys ry, Seurakuntaopisto, S. ja A. Bovalliuksen säätiö sr / Bovallius-ammattiopisto, Otavan Opisto

Otavan Opiston yhteyshenkilö ja –tiedot: Jari Sarja, jari.sarja(at)otavanopisto.fi, puh. 044 794 5106

Rahoittaja:  ESR, toimintalinja 4, Sosiaali-ja terveysministeriö. Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Linkki: https://ammattiinhanke.blogspot.fi/