Ajankohtaista

Ajankohtaiset

Pulssissa edistetään lukion arviointikulttuuria

Otavia koordinoi lukion arviointikulttuurin edistämiseen suuntautuvaa hanketta Pulssia.

Otavia koordinoi lukion arviointikulttuurin edistämiseen suuntautuvaa hanketta Pulssia. Hanke on Opetushallituksen rahoittama, ja sen avulla on haluttu kiinnittää huomiota erityisesti opiskelijoiden rooliin arvioinnissa. Hankkeessa on seurattu ja kehitetty neljän lukion arviointikulttuuria  kahden vuoden ajan. Yksi näistä lukioista on Otavian Nettilukio.  Muut osallistujat ovat Joroisten lukio, Pohjois-Tapiolan lukio sekä Vaskivuoren lukio.

Pulssissa opiskelijoiden ääni on tärkeä


Otavian yhteyshenkilön Anne Ronkaan mukaan Pulssissa on haluttiin lisätä opiskelijoiden arviointitaitoja niin itse- ja vertaisarvioinnin kuin myös arviointipalautteen vastaanottamisen osalta. Päätavoitteena on nuorten osallisuus. 

–  Pulssissa on erityisesti keskitytty oppimista tukevaan arviointiin sekä arviointikulttuurin kehittämiseen, Rongas kertoo. - Arvioinnista on tärkeää keskustella ja luoda yhteistä ymmärrystä. Opiskelijat ovat olleet aidosti mukana dialogissa. Se on koettu todella arvokkaaksi.

Vaikka opiskelijat ovat Pulssin keskiössä, tarkoitus on, että Pulssin tuotoksista olisi iloa myös aineenopettajille, ryhmänohjaajille, opinto-ohjaajille ja lukion johdolle.

–  Arvioinnilla on lukiossa useita tehtäviä, Rongas toteaa. -  Koko oppimisprosessin ajalle on tärkeää suunnitella oikein ajoitettu ja sopivasti valiten oppimista eteenpäin kuljettavat arvioinnin keinot.

Lukion arviointikulttuuri monimuotoistuu


Pulssin toimintaan kuuluu erilaisia työpajoja, toimintaryhmiä ja keskustelutilanteita opiskelijoiden kanssa. Kaiken toiminnan tarkoitus on luoda yhteistä ymmärrystä arvioinnin monipuolistamiseen. Hankkeeseen osallistuvien lukioiden erilaisuutta hyödynnetään pilotoinnissa: eri kouluissa kokeillaan ja kehitetään erilaisia asioita.

–  Arvioinnin ja palautteen rooli opiskelun ohjaamisessa ja tukemisessa on keskeinen, Rongas kertoo. -  Ryhmäkoot ovat kasvaneet ja lukio-opiskelu monimuotoistunut.

Pulssin esityksistä ja hanketuotoksista löytyy myös CC-lisensoituja tallenteita, joissa itsearviointia ja arviointiosaamista opiskelutaitona käsittelevät Anne Ronkaan lisäksi mm. Raili Hildén, Tanja Partala ja Kaisa Honkonen. Tulevaisuudessa tallenteita ja esityksiä on tulossa lisää.

–  Parhaillaan valmistellaan interaktiivista posteria, johon liitetään haastatteluja, Rongas kertoo. - Hankkeen blogista saa parhaiten selville tuotokset ja missä niihin pääsee tutustumaan.

  • Julkaistu 10.05.2019

Mitä muuta meillä Otavassa...