Ajankohtaista

Ajankohtaiset

Lääkislinjan ensimmäinen vuosi edettiin opiskelijoiden ehdoilla 


Lääkislinja on yksi Otavan Opiston uusista pitkistä linjoista. Vuoden kestävä linja valmistaa nimensä mukaisesti lääketieteellisen tiedekunnan pääsykokeisiin. Linja toteutetaan monimuoto-opiskeluna siten, että etä- ja lähijaksot vuorottelevat.


Lääkislinjalle on ensimmäisenä vuonna haettu niin opettajien kuin opiskelijoiden kesken yhteistä säveltä. Lääkislinjan biologian ja kemian opettaja Hanna Immonen on sitä mieltä, että tavoitteissa on onnistuttu hyvin, mutta tiivistämisen ja rakentamisen varaa on edelleen.
 

Ihmisen biologia kiinnostuksen kohteena

Immonen on ammatiltaan biologian, kemian ja maantieteen opettaja. Lisäksi hänellä on biokemian tutkinto Oulun yliopistosta. Lääkislinjalla hän opettaa biologiaa ja kemiaa. 

Lääkislinjan vetäjäksi Immonen ei eksynyt sattumalta vaan ihmisen biologia ja solubiologia ovat kiinnostaneet häntä opiskeluajoista lähtien. Kun Otavan Opistolla avautui häntä kiinnostava opetustyö, hän päätti hakea toimea.

-     Lääketiede, solubiologia ja ihmisen biologia kiinnostavat minua biologian, biokemian ja kemian aihealueista eniten, hän kertoo.

Hakemispäätöstä helpotti sekin, että Jyväskylässä asuvalla Immoselle lääketieteelliseen tiedekuntaan pyrkivät opiskelijat eivät ole entuudestaan vieraita. 

-     Olen opettanut Jyväskylän alueella ammattikorkeakoulussa bioanalyytikkoja sekä vetänyt lyhyempiä lääkiksen pääsykoevalmennuskursseja  ja näiden kokemuksien perusteella tiedän nauttivani opetustyöstä motivoituneiden lääkikseen hakijoiden kanssa, hän kertoo. 

 
Motivoituneet opiskelijat palkitsevat

Vuoden alussa Immonen odotti eniten opiskelijoiden kohtaamista, eikä hän joutunut pettymään. Pääsääntöisesti opiskelijat ovat olleet innokkaita ja motivoituneita.
 
-     Vuoden aikana opiskelijoiden kanssa syntyi miellyttäviä keskusteluja ja vaikka olimme joistakin asioista eri mieltä asia käytiin läpi rakentavasti ja ystävällisesti. Näin kaikki oppivat keskusteluista paljon. 
 
Uutena Otavan Opiston työntekijänä Immonen yllättyi siitä, miten paljon opiskelijoiden tyytyväisyyden eteen tehtiin töitä.
 
-     Koko opintojen ajan pyrittiin joustamaan ja järjestämään asioita opiskelijoiden palautteen mukaan. Esimerkiksi opiskelijat pystyivät kysymään neuvoa aiheista, joita oli aiemmin jo opetettu ja aiheista, jotka eivätkä olleet meneillään olevan moduulin aihealueita.  
 

Pelisäännöistä selkeyttä opiskeluun 

Niin paljon hyvää kuin Lääkislinjan ensimmäiseen vuoteen kuuluikin, se sujui Immosen mukaan monelta osin vielä suuntaa etsiessä. Koska selkeitä pelisääntöjä ei ollut, kokonaisuuden hallitseminen oli aika ajoin opettajalle raskasta. Tämän takia tulevalle vuodelle on suunniteltu selkeitä pelisääntöjä. 
 
-     Opiskelijoille annetaan heti lukuvuoden alussa aikataulu, missä on esitetty kunkin aineen aihealueet sekä mitä kussakin moduulissa opetetaan, Immonen kertoo.
 
Kuhunkin moduuliin kuuluu yksi lähiopetusviikko ja kolme etäopetusviikkoa. Etäopetusviikot jaetaan ainekohtaisesti siten, että yksi viikoista on biologiaa, yksi kemiaa ja yksi fysiikkaa.
 
-     Jotta opiskelija saa opintotukea, moduulit tulee saada hyväksytysti suoritettua. Moduulin suorittaminen vaatii tehtävien palautusta ja opetukseen osallistumista. 
 
Myös lähiopetuksen lukujärjestystä on aikomus selkeyttää siten, että lukujärjestykseen tulee selkeästi esille oppitunnit ja tauot.
 
-     Lukujärjestykseen tulee myös lähiopetusviikolle yksi linjanvetäjän tunti, jolloin voidaan käydä läpi tulevan etäjakson järjestelyitä, keskustella asioiden toimivuudesta sekä päivittää jokaisen omia henkilökohtaisia opetussuunnitelmia. 
 
Tulevan vuoden opiskelijoille on siis tiedossa yksilöllistä opetusta entistä räätälöidymmässä muodossa.

  • Julkaistu 02.05.2018

Mitä muuta meillä Otavassa...